Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv kobaltu na ovariálne bunky ošípaných in vitro: sekrečná aktivita, markery proliferácie a apoptózy
Autor: Ing. Jozef Fašanga
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv kobaltu na ovariálne bunky ošípaných in vitro: sekrečná aktivita, markery proliferácie a apoptózy
Abstrakt:V živočíšnych organizmoch ióny kovov regulujú celý rad fyziologických procesov. Kobalt je modrobiely kov kryštalickej formy a relatívne vzácnym prvkom vyskytujúcim sa v zemskej kôre, ktorý je esenciálny pre cicavce ako zložka vitamínu B12. V tejto práci sú prezentované možné účinky vplyvu kobaltu (Co) na granulózne bunky vaječníkov prasničiek vo vzťahu k uvoľneniu inzulínu-podobného rastového faktoru I (IGF-I), progesterónu (P4) a k expresii proliferačného (cyklín B1) a apoptotického (kaspáza-3) peptidu. Koncentrácie IGF--I, P4 boli analyzované metódou RIA. Signálne látky proliferačného (cyklín B1) a apoptotického (kaspáza-3) peptidu v granulóznych buniek on chamber-slides boli detekované imunocytochémiou. Uvoľnenie IGF-I a progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami vaječníkov prasničiek bolo signifikantne inhibované vplyvom použitých koncentrácií CoSO4.7H2O (90 a 170 g.ml--1 ale nie 330 g.ml--1). Získané údaje z in vitro štúdií naznačujú, že uvoľnenie rastového faktora IGF--I a progesterónu v granulóznych bunkách vaječníkov prasničiek boli ovplyvnené prídavkom kovu CoSO4.7H2O. Expresia cyklínu B1 bola preukazne stimulovaná všetkými použitými dávkami CoSO4.7H2O (90, 170 a 330 g.ml--1). Na druhej strane sme nezaznamenali zmeny v expresii kaspázy-3 vplyvom CoSO4.7H2O (90, 170 a 330 g.ml--1). Získané údaje naznačujú, že zlúčeniny kobaltu môžu byť potenciálnym regulátorom sekrečnej aktivity buniek a procesu proliferácie v ovariálnych granulóznych bunkách prasničiek.
Kľúčové slová:kobalt, vaječníky, rastové faktory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene