Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv resveratrolu a deoxynivalenolu na reprodukčné funkcie prasničiek
Autor: Ing. Jana Hutková
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv resveratrolu a deoxynivalenolu na reprodukčné funkcie prasničiek
Abstrakt:Cieľom tejto in vitro štúdie bolo skúmať uvoľňovanie progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných po ich vystavení rôznym koncentráciám resveratrolu, toxickým koncentráciám deoxynivalenolu (DON) a ich vzájomným kombináciám (DON s resveratrolom). Ovariálne granulózne bunky boli inkubované s prídavkom týchto prírodných látok v rôznych dávkach po dobu 24 hodín. Resveratrol v dávkach 0, 10, 30 a 50 mikrog.ml-1, DON v dávkach 0, 2000, 3000 a 5000 ng.ml-1, a ich kombinácie 10 mikrog.ml-1 resveratrolu s 2000 ng.ml-1 DON-u, 30 mikrog.ml-1 resveratrolu s 3000 ng.ml-1 DON, 50 mokrog.ml-1 resveratrolu s 5000 ng.ml-1 DON-u. Progesterón bol stanovený rádioimunologicky RIA metódou. Uvoľňovanie progesterónu bolo signifikantne (P mešie alebo rovné 0,05) stimulované vplyvom resveratrolu v dávke 50 mikrog.ml-1, ale nie v dávkach 30 a 10 mikrog.ml-1 a prídavky DON-u vo všetkých použitých dávkach (2000, 3000 a 5000 ng.ml-1). Resveratrol v kombinácií s DON-om signifikantne vplýval (P menšie alebo rovné 0,05) na uvoľňovanie progesterónu granulóznymi bunkami v najvyšších dávkach (50 ng.ml-1 resveratrolu s 5000 ng.ml-1 DON-u). Na druhej strane, stimulačný účinok resveratrolu v kombinácii s DON-om bol signifikantne (P menšie alebo rovné 0,05) nižší v porovnaní s vplyvom len DON-u. Na záver, naše výsledky naznačujú vplyv resveratrolu v závislosti od použitých dávok. Naše in vitro výsledky naznačujú, že toxické účinky DON-u na ovariálne funkcie prasničiek indukované mykotoxínom -- DON-om môžu byť inhibované protektívnou látkou - resveratrolom.
Klíčová slova:deoxynivalenol, resveratrol, progesterón, ovariálne granulózne bunky, ošípaná

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně