Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv resveratrolu a deoxynivalenolu na reprodukčné funkcie prasničiek
Autor: Ing. Jana Hutková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv resveratrolu a deoxynivalenolu na reprodukčné funkcie prasničiek
Abstrakt:Cieľom tejto in vitro štúdie bolo skúmať uvoľňovanie progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných po ich vystavení rôznym koncentráciám resveratrolu, toxickým koncentráciám deoxynivalenolu (DON) a ich vzájomným kombináciám (DON s resveratrolom). Ovariálne granulózne bunky boli inkubované s prídavkom týchto prírodných látok v rôznych dávkach po dobu 24 hodín. Resveratrol v dávkach 0, 10, 30 a 50 mikrog.ml-1, DON v dávkach 0, 2000, 3000 a 5000 ng.ml-1, a ich kombinácie 10 mikrog.ml-1 resveratrolu s 2000 ng.ml-1 DON-u, 30 mikrog.ml-1 resveratrolu s 3000 ng.ml-1 DON, 50 mokrog.ml-1 resveratrolu s 5000 ng.ml-1 DON-u. Progesterón bol stanovený rádioimunologicky RIA metódou. Uvoľňovanie progesterónu bolo signifikantne (P mešie alebo rovné 0,05) stimulované vplyvom resveratrolu v dávke 50 mikrog.ml-1, ale nie v dávkach 30 a 10 mikrog.ml-1 a prídavky DON-u vo všetkých použitých dávkach (2000, 3000 a 5000 ng.ml-1). Resveratrol v kombinácií s DON-om signifikantne vplýval (P menšie alebo rovné 0,05) na uvoľňovanie progesterónu granulóznymi bunkami v najvyšších dávkach (50 ng.ml-1 resveratrolu s 5000 ng.ml-1 DON-u). Na druhej strane, stimulačný účinok resveratrolu v kombinácii s DON-om bol signifikantne (P menšie alebo rovné 0,05) nižší v porovnaní s vplyvom len DON-u. Na záver, naše výsledky naznačujú vplyv resveratrolu v závislosti od použitých dávok. Naše in vitro výsledky naznačujú, že toxické účinky DON-u na ovariálne funkcie prasničiek indukované mykotoxínom -- DON-om môžu byť inhibované protektívnou látkou - resveratrolom.
Kľúčové slová:deoxynivalenol, resveratrol, progesterón, ovariálne granulózne bunky, ošípaná

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene