Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Účinok Fusarium toxínov na LH-indukovanú sekréciu progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných in vitro
Autor: Ing. Zuzana Ďaďanová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Účinok Fusarium toxínov na LH-indukovanú sekréciu progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných in vitro
Abstrakt:Luteinizačný hormón (LH) pôsobí na stimuláciu ovulácie, rovnako ako aj na priebeh meiózy v oocyte a taktiež v rámci prípravy na oplodnenie. Mykotoxíny sú kontaminanty krmív, ktoré môžu poškodiť plodnosť a spôsobiť abnormality hospodárskych zvierat. Cieľom tejto štúdie bolo skúmať sekréciu progesterónu indukovanú LH ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných po pridaní Fusarium toxínov deoxynivalenolu (DON), zearalenonu (ZEA) a T-2 toxínu, každý v dávke 100 ng.ml-1 po dobu 24 hodín. Meranie ovariálneho progesterónu v kultivačnom médiu bolo vykonané metódou ELISA. Dávky 0,1; 1 a 10 mikrogram.ml-1 LH prezentované v kultivačnom médiu signifikantne (P je väčšie alebo rovné 0,05) zvýšili sekréciu progesterónu granulóznymi bunkami. Kombinácia najnižšej koncentrácie LH (0,1 mikrogram.ml-1) a 100 ng.ml-1 ZEA (ale nie DON a T-2) signifikantne (P je väčšie alebo rovné 0,05) zvýšila uvoľnenie progesterónu granulóznymi bunkami. Sekrécia progesterónu bola signifikantne (P je väčšie alebo rovné 0,05) stimulovaná 1 mikrogram.ml-1 LH v kombinácii s DON , ZEA a T-2 toxínu (každý v dávke 100 ng.ml-1). DON a ZEA (ale nie T-2 toxín), každý v dávke 100 ng.ml-1 v kombinácii s 10 mikrogram.ml-1 LH signifikantne (P je väčšie alebo rovné 0,05) zvýšili sekréciu progesterónu. Dávka T-2 toxínu (100 ng.ml-1) ale nie DON a ZEA prítomné v kultivačnom médiu signifikantne (P je väčšie alebo rovné 0,05) zvýšila sekréciu progesterónu. Naše zistenia ukazujú, že Fusarium toxíny môžu ovplyvniť proces steroidogenézy.
Klíčová slova:progesterón, ZEA, DON, T-2 toxín, LH, granulózne bunky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně