Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Účinok Fusarium toxínov na LH-indukovanú sekréciu progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných in vitro
Autor: Ing. Zuzana Ďaďanová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Účinok Fusarium toxínov na LH-indukovanú sekréciu progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných in vitro
Abstrakt:Luteinizačný hormón (LH) pôsobí na stimuláciu ovulácie, rovnako ako aj na priebeh meiózy v oocyte a taktiež v rámci prípravy na oplodnenie. Mykotoxíny sú kontaminanty krmív, ktoré môžu poškodiť plodnosť a spôsobiť abnormality hospodárskych zvierat. Cieľom tejto štúdie bolo skúmať sekréciu progesterónu indukovanú LH ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných po pridaní Fusarium toxínov deoxynivalenolu (DON), zearalenonu (ZEA) a T-2 toxínu, každý v dávke 100 ng.ml-1 po dobu 24 hodín. Meranie ovariálneho progesterónu v kultivačnom médiu bolo vykonané metódou ELISA. Dávky 0,1; 1 a 10 mikrogram.ml-1 LH prezentované v kultivačnom médiu signifikantne (P je väčšie alebo rovné 0,05) zvýšili sekréciu progesterónu granulóznymi bunkami. Kombinácia najnižšej koncentrácie LH (0,1 mikrogram.ml-1) a 100 ng.ml-1 ZEA (ale nie DON a T-2) signifikantne (P je väčšie alebo rovné 0,05) zvýšila uvoľnenie progesterónu granulóznymi bunkami. Sekrécia progesterónu bola signifikantne (P je väčšie alebo rovné 0,05) stimulovaná 1 mikrogram.ml-1 LH v kombinácii s DON , ZEA a T-2 toxínu (každý v dávke 100 ng.ml-1). DON a ZEA (ale nie T-2 toxín), každý v dávke 100 ng.ml-1 v kombinácii s 10 mikrogram.ml-1 LH signifikantne (P je väčšie alebo rovné 0,05) zvýšili sekréciu progesterónu. Dávka T-2 toxínu (100 ng.ml-1) ale nie DON a ZEA prítomné v kultivačnom médiu signifikantne (P je väčšie alebo rovné 0,05) zvýšila sekréciu progesterónu. Naše zistenia ukazujú, že Fusarium toxíny môžu ovplyvniť proces steroidogenézy.
Kľúčové slová:progesterón, ZEA, DON, T-2 toxín, LH, granulózne bunky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene