Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Účinky extraktu zo zeleného čaju na ovariálne granulózne bunky ošípaných
Autor: Ing. Veronika Tupá
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Účinky extraktu zo zeleného čaju na ovariálne granulózne bunky ošípaných
Abstrakt:Zelený čaj sa v posledných rokoch stáva predmetom skúmania v mnohých experi-mentálnych prácach, ktoré sa zaoberajú účinkom katechínov, polyfenolových zlúčenín na-chádzajúcich sa v zelenom čaji, v prevencii rôznych ochorení a ich vplyvom na reprodukciu. Cieľom tejto diplomovej práce bolo skúmať účinky extraktu zo zeleného čaju na sekrečnú aktivitu ovariálnych buniek ošípaných in vitro. Sledovali sme uvoľňovanie progesterónu a 17-beta-estradiolu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek po ich vystavení rôznym koncentráciám extraktu zo zeleného čaju a kombinácie zeleného čaju s FSH. Zelený čaj sme pridávali v koncentráciách 0,01 mikrogram.ml-1, 0,1 mikrogram.ml-1, 1 mikrogram.ml-1, 10 mikrogram.ml-1, 100 mikrogram.ml-1 a FSH v dávke 10 mikrogram.ml-1. Steroidné hormóny progesterón a 17-beta-estradiol boli detekované pomocou metódy ELISA. V prípade progesterónu sa jeho uvoľňovanie vplyvom extraktu zo zeleného čaju znížilo pri koncentrácii 0,01 mikrogram.ml-1. Sekrécia 17-beta-estradiolu bola pôsobením zeleného čaju vo všetkých skupinách znížená. Najviac uvoľneného 17-beta-estradiolu sme zaznamenali pri koncentrácii 0,1 mikrogram.ml-1 a najmenej pri 100 mikrogram.ml-1. Uvoľňovanie progesterónu po vystavení dávke extraktu zeleného čaju v kombinácii s FSH bolo stimulované. Najvyššie uvoľňovanie sme namerali pri koncentrácii 0,1 + 10 mikrogram.ml-1 a najnižšie pri 10 + 10 mikrogram.ml-1. Vplyvom zeleného čaju s FSH sme pri 17-beta-estradiole pozorovali jeho zníženú sekréciu. Najviac hormónu sme zaznamenali pri koncentrácii 0,1 + 10 mikrogram.ml-1 a najmenej pri 100 + 10 mikrogram.ml-1. Všetky naše výsledky boli nesignifikantné (P je väčšie alebo rovné ako 0,05), pričom ale naznačovali dávkovo-závislý účinok zeleného čaju na sekréciu progesterónu a zníženú sekréciu 17-beta-estradiolu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek. Tendencia zvýšenej sekrécie hormónov sa prejavila v prípade použitej kombinácie zeleného čaju s FSH.
Kľúčové slová:zelený čaj, FSH, progesterón, 17-beta-estradiol, ovariálne granulózne bunky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene