Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Účinok Yucca shidigera s T2 a HT-2 toxínom na sekréciu steroidných hormónov ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných
Autor: Ing. Marta Šuplatová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Účinok Yucca shidigera s T2 a HT-2 toxínom na sekréciu steroidných hormónov ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných
Abstrakt:Cieľom našej in vitro štúdie bolo skúmať uvoľňovanie steroidných hormónov ovariálnymi granulóznymi bunkami ošípaných po ich vystavení rôznym koncentráciám Yucca schidigera, T-2, HT-2 toxínu a ich vzájomným kombináciám (Yucca+T-2 toxín, Yucca+HT-2 toxín). Ovariálne granulózne bunky ošípaných boli po dobu 24 hodín inkubované s prídavkom týchto látok. Yucca schidigera v dávkach 0 a 50 mikrogram.ml-1, T-2 a HT-2 toxín v dávkach 0, 1, 5 a 50 ng.ml-1. Steroidné hormóny progesterón, estradiol a testosterón boli stanovené RIA metódou. Uvoľňovanie progesterónu bolo signifikantne stimulované (P je menšie alebo rovné ako 0,05) vplyvom kombinácie Yuccy v dávke 50 mikrogram.ml-1 s T-2 toxínom v dávke 5 ng.ml-1. Avšak uvoľňovanie progesterónu nebolo preukazne ovplyvnené vplyvom kombinácie Yuccy s HT-2 toxínom. Signifikantnú stimuláciu (P je menšie alebo rovné ako 0,05) uvoľňovania estradiolu sme zaznamenali vplyvom kombinácie Yuccy 50 mikrogram.ml-1 s T-2 toxínom 50 ng.ml-1. V prípade HT-2 toxínu, ako metabolitu T-2 toxínu, sme zaznamenali preukazné rozdiely medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami, kde bola aplikovaná Yucca v kombinácii s HT-2 toxínom v rôznych koncentráciách (1, 5 a 50 ng.ml-1) (Tab. 4, Graf 4). Podobne sme pozorovali preukazné rozdiely medzi skupinou, kde bola aplikovaná Yucca samostatne v koncentrácii 50 mikrogram.ml-1 a skupinami, kde sme použili kombinácie Yuccy s HT-2 toxínom. Sekrécia testosterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek nebola signifikantne ovplyvnená pôsobením Yuccy v kombinácii s T-2 toxínom a HT-2 toxínom vo všetkých koncentráciách použitých v našom experimente (1, 5 a 50 ng.ml-1). Výsledky našej práce naznačujú dávkovo-závislý účinok T-2 toxínu a jeho metabolitu kombinované s Yucca schidigera na sekréciu steroidných hormónov, čo naznačuje možné zapájanie sa daných látok do procesu steroidogenézy v ovariálnych bunkách ošípaných.
Klíčová slova:testosterón, Yucca schidigera, T-2 toxín, HT-2 toxín, progesterón, estradiol, ovariálne granulózne bunky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně