Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identification number: 1505
University e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)
dekanát - centrum - Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Vice-dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:the effect of quercetin on endocrine system of rabbit
Written by (author): Ing. Barbora Vicianová
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Opponent:Ing. Shubhadeep Roychoudhury, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv kvercetínu na endokrinný systém králika
Summary:Kvercetín je jeden z najrozšírenejších biologicky aktívnych prírodných látok. Vyznačuje sa antioxidačným, antikarcinogénnym, bakteriostatickým a protizápalovým účinkom na živočíšny organizmus. Cieľom našej práce bolo preskúmať jeho účinok na endokrinný systém králikav podmienkach in vivo. Zamerali sme sa na vybrané hormóny: folikulostimulačný hormón (FSH), luteinizačný hormón (LH) a prolaktín v krvnej plazme samíc králika. Hormóny sme analyzovali ELISA metódou. Výsledkom bolo, že kvercetín aplikovaný intramuskulárne 3x týždenne počas 30 dní 4 skupinám králikov (v dávkach 10, 100, 1000 mikrogram krát kilogram na mínus prvú) výrazne neovplyvnil koncentrácie hypofyzárnych hormónov: FSH, LH a prolaktínu. Po aplikácii kvercetínu (v dávke 1000 mikrogram krát kilogram na mínus prvú) mala koncentrácia FSH stúpajúcu tendenciu.
Key words:kvercetín, hormóny, králik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited