Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Effects of punicalagin on intracellular mechanisms of ovarian cells
Autor: Ing. Dagmara Packová, PhD.
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Oponent 2:prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Oponent 3:doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:EFFECT OF PUNICALAGIN ON INTRACELLULAR MECHANISMS OF OVARIAN CELLS
Abstrakt:Punicalagin is a major component responsible for pomegranates (Punica granatum) antioxidant properties. Punicalagin is the predominant ellagitannin of Punica granatum and present in two isomeric forms: punicalagin a and b. Punicalagin is metabolised to ellagic acid (antioxidant) and microorganisms present in colon can metabolize ellagic acid to urolithins. The aim of the in vitro study was to examine the effect of punicalagin on porcine ovarian cells. The research was divided to two parts: 1. effect of punicalagin on steroidogenesis, 2. impact of punicalagin on proliferation and apoptosis. The cells were isolated from ovaries of Slovakian White gilts. Ovarian cells were cultured for 24h without (control group) and with various doses (0.01, 0.1, 1, 10 and 100 ug.ml1) of pomegranate compound punicalagin. The following experiments were done to study steroidogenesis: 1. steroid hormones (progesterone and 17bestradiol) by ELISA, 2. estrogen receptors (a and b) by ELISA and immunofluorescence. Effect of punicalagin on proliferation and apoptosis was evaluated by: 1. mitochondrial activity MTT assay, 2. evaluation of proliferation and apoptotic markers immunocytochemistry, 2. evaluation of TGFbreceptors ELISA. Punicalagin had no impact on secretion of steroid hormones progesterone and 17bestradiol. Estrogen receptor a was not influenced by punicalagin. But progress of estrogen receptor b was similar to 17bestradiol. Punicalagin had significant (P<0.05) impact on the presence of estrogen receptor b at the concentration 10 ug.ml1, the same for was by 17bestradiol too, although not significant statistically. Improvment of mitochondrial (total metabolic) activity was noted at concentrations 1 ug.ml1 (P<0.01) and 100 ug.ml1 (P<0.05). Punicalagin had varied influence on proliferation and apoptosis. Concentration 100 ug.ml1 was suggested as proproliferative and concentration 10 ug.ml1 as proapoptotic in healthy porcine ovarian cells. Cyclin B1 is questionable, because it showed increase at concentrations 10 and 100 ug.ml1. Evaluation of apoptotic markers interestingly revealed that a concentration of 10 ug.ml1 had proapoptotic effect whereas cyclin B1 is a proliferation marker. A lower concentration of 10 ug.ml1 showed positive effect (proproliferative) on porcine ovarian cells. Punicalagin did not have any significant (P0.05) impact on TGFb receptors. Punicalagin is described as compound with a possible estrogen activity and our study suggests potential its effect on steroidogenesis, because increasing the presence of estrogen receptor b (at the concentracion 10 ug.ml1) and similary, but nonsignificantly effect had at the concentration on secreetion af 17bestradiol in porcine ovarian cells. Punicalagin can be a stimulator in process of proliferation (increasing mitochondrial activity and the presence of cyclin B1), on the other hand at the concentration 10 ug.ml1 had proapoptotic effect. This effect could be affected it is a possible estrogenic activity Dosedependent effect of punicalagin on proliferation and apoptosis is clear. Further studies involving the possible pathway(s) of involvement of punicalagin in intracellular mechanisms of ovarian cells are necessary to arrive at a definitive conclusion.
Kľúčové slová:17b-estradiol, estrogen activity, apoptosis, proliferation, punicalagin

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene