Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv vybraných rastlinných olejov po tepelnej úprave na ovariálne funkcie in vitro
Autor: Ing. Vladimír Mocko
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vybraných rastlinných olejov po tepelnej úprave na ovariálne funkcie in vitro
Abstrakt:Jedlé rastlinné oleje sú dôležitou zložkou výživy, tvoria dôležitú časť prijatých tukov v strave človeka. V posledných rokoch bolo publikovaných viacero prác pojednávajúcich o vplyve príjmu tukov na reprodukčné funkcie človeka ako aj iných živočíchov. V našej práci sme sa zamerali na skúmanie vplyvu vybraných rastlinných olejov v závislosti od tepelnej úpravy (rafinovaný slnečnicový a extra panenský olivový olej) v koncentrácii 100 ul.ml-1 na proces steroidogenézy ovariálnych granulóznych buniek ošípaných in vitro. Hodnotili sme sekréciu steroidných hormónov (estradiolu, progesterónu a testosterónu). Taktiež sme skúmali vplyv rastlinných olejov použitých na vysmážanie na proces proliferácie a apoptózy ovariálnych granulóznych buniek ošípaných in vitro. Hodnotili sme prítomnosť vybraných markerov proliferácie a apoptózy (PCNA, cyklín B1, kaspáza-3) po 24-h expozícii vybraných rastlinných olejov in vitro. Oleje použité na vysmážanie pochádzali z fast-foodu, domácnosti a zo školskej jedálne. Hormóny boli stanovené metódou ELISA a markery proliferácie a apoptózy imunocytochemickou analýzou. Zmena sekrécie estradiolu a progesterónu granulóznymi bunkami bola preukazne zistená vo všetkých skupinách vzoriek s olivovým a slnečnicovým olejom v porovnaní s kontrolou, ktorá olej neobsahovala. Zmena sekrécie testosterónu preukazne zistená nebola. Čo sa týka markerov proliferácie a apoptózy PCNA, cyklín B1, kaspáza-3 sme nepozorovali zmeny po aplikácii olejov. Výsledky našej práce naznačujú, že použité rastlinné oleje v dávke 100 ul.ml-1 môžu ovplyvniť proces steroidogenézy cez progesterón a estradiol, ale neovplyvňujú markery proliferácie a apoptózy PCNA, cyklín B1 a kaspázu-3 v ovariálnych granulóznych bunkách ošípaných.
Kľúčové slová:rastlinné oleje, steroidogenéza, proliferácia a apoptóza, tepelná úprava, ovariálne granulózne bunky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene