Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie účinkov zeleného čaju na ovariálne funkcie ošípaných in vitro: steroidogenéza, proliferácia a apoptóza.
Autor: Ing. Jakub Kéry
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie účinkov zeleného čaju na ovariálne funkcie ošípaných in vitro: steroidogenéza, proliferácia a apoptóza.
Abstrakt:Z historického hľadiska je čaj starý takmer 5000 rokov, v posledných rokoch sa však stáva predmetom skúmania v mnohých vedeckých prácach, ktoré sa zaoberajú jeho účinkami na organizmus, resp. látkami obsiahnutými v ňom (katechíny, atď.) Sledujú sa účinky pri liečbe rôznych ochorení, ako prevencia a taktiež vplyv zeleného čaju na reprodukciu ako možný regulátor. V tejto práci sú prezentované možné účinky zeleného čaju na granulózne bunky vaječníkov ošípaných vo vzťahu k uvoľneniu progesterónu, 17beta-estradiolu a k expresii proliferačných (PCNA, cyklín B1) a apoptotických (kaspáza-3, p53) markerov v podmienkach in vitro. Koncentrácie progesterónu a 17beta-estradiolu boli analyzované metódou ELISA. Proliferačné (PCNA, cyklín B1) a apoptotické (kaspáza-3, p53) peptidy granulóznych buniek boli detekované imunocytochemickou metódou. Extrakt zeleného čaju sme pridávali v koncentráciách 0,1 mikrog.ml-1, 1 mikrog.ml-1, 10 mikrog.ml-1, 100 mikrog.ml-1 a 200 mikrog.ml-1 a nechali pôsobiť 24 h v podmienkach in vitro. Preukazné (P je menšie a zároveň rovné 0,05) zníženie sekrécie progesterónu bolo zaznamenané pri koncentráciách 10 mikrog.ml-1 a 100 mikrog.ml-1 extraktu zo zeleného čaju. Preukazné (P je menšie a zároveň rovné 0,05) zvýšenie sekrécie 17beta-estradiolu bolo pozorované v prípade pôsobenia extraktu v koncentrácii 100 mikrog.ml-1 a 200 mikrog.ml-1 v porovnaní s kontrolou. Prítomnosť proliferačných markerov PCNA a cyklínu B1 bola pri všetkých koncentráciách nesignifikantná (P je väčšie a zároveň rovné 0,05). Signifikantné zvýšenie (P je menšie a zároveň rovné 0,05) prítomnosti apoptotických markerov kaspáza-3 a p53 bolo pozorované v prípade pôsobenia extraktu v koncentrácii 200 mikrog.ml--1. Získané údaje z našej in vitro štúdie naznačujú, že uvoľňovanie progesterónu bolo znížené a 17beta-estradiolu znížené v závislosti od použitej dávky extraktu zo zeleného čaju. Dávkovo-závislé zmeny sme pozorovali v prípade markerov apoptózy ale nie proliferácie v smere zvýšenej prítomnosti kaspázy-3 a p53. Naše zistenia naznačujú, že zelený čaj môže byť potenciálnym regulátorom sekrečnej aktivity ovariálnych granulóznych buniek ošípaných a taktiež aj procesu apoptózy.
Kľúčové slová:kaspáza-3, progesterón, 17beta-estradiol, PCNA, zelený čaj, vaječníky, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza, cyklín B1, p53

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene