Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie účinkov Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Autor: Ing. Tomáš Balko
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie účinkov Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Abstrakt:Terminalia bellerica Roxb. je opadavý strom rastúci do výšky až 50 m. Hlavným biotopom sú monzúnové, zmiešané listnaté, alebo suché listnaté lesy, kam patria krajiny ako Bangladéš, Čína, Indonézia, Malajzia, Nepál, Vietnam a i. Využíva sa už storočia pre svoje pozitívne účinky v liečbe niektorých ochorení. Uplatnenie má pri liečbe kožných ochorení, astmy, žalúdočných a iných ochorení. Je významný svojou antioxidačnou aktivitou. Cieľom in vitro pokusov bolo skúmať vplyv extraktu z plodov rastliny Terminalia bellerica Roxb. na sekrečnú činnosť, produkciu hormónov progesterónu a 17-beta-estradiolu a hodnotenie vplyvu extraktu na proliferáciu a apoptózu ovariálnych granulóznych buniek. Granulózne bunky boli získané z vaječníkov ošípaných a kultivované bez (kontrola) a s prídavkami extraktu v koncentráciách: 10 mikrogram.ml-1, 100 mikrogram.ml-1 a 1000 mikrogram.ml-1. Sekrécia progesterónu a 17-beta-estradiolu bola hodnotená metódou ELISA. Pri progesteróne dosahovalo uvoľňovanie hormónu maximum 11,37 nanogram.ml-1 pri koncentrácií 100 mikrogram.ml-1 extraktu a minimum 10,69 nanogram.ml-1 pri koncentrácií 1000 mikrogram.ml-1 extraktu. Pri kontrolnej vzorke bola koncentrácia 11,23 nanogram.ml-1. Pri 17-beta-estradiole sa koncentrácia pohybovala v rozmedzí od 21,32 pikogram.ml-1 do 17,11 pikogram.ml-1, v porovnaní s kontrolou, ktorej hodnota dosahovala 19,55 pikogram.ml-1. Nakoľko rozdiely boli nepreukazné, extrakt nemá výraznejší vplyv na sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek. Pri analýze vplyvu extraktu na proliferáciu a apoptózu boli bunky kultivované tiež s prídavkami extraktu v koncentráciách 10 mikrogram.ml-1, 100 mikrogram.ml-1, 1000 mikrogram.ml-1. Analýza proliferačných (cyklín B1 a PCNA) a apoptotických markerov (kaspáza-3 a p53) sa uskutočnila imunocytochemicky a hodnotenie prebehlo mikroskopicky. V prípade peptidov cyklín-B1 a PCNA bola zaznamenaná ich signifikantne zvýšená prítomnosť len pri najvyššej koncentrácii (1000 mikrogram.ml-1). Pri detekcii apoptotického peptidu p53 sme zaznamenali signifikantný nárast expresie úmerne s rastúcou koncentráciou pri vzorkách so 100 a 1000 mikrogram.ml-1 extraktu. Pri koncentrácii 10 mikrogram.ml-1 bol nameraný rozdiel nepreukazný. Naopak pri kaspáze-3 prítomnosť peptidu preukazne klesala s rastúcou koncentráciou. Naše výsledky poukazujú na potenciálny vplyv skúmaného extraktu na procesy apoptózy a proliferácie, prebiehajúce v ovariálnych granulóznych bunkách.
Kľúčové slová:Terminalia bellerica Roxb., granulózne bunky, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene