Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv Viscum album na ovariálne funkcie ošípaných
Autor: Ing. Katarína Michalcová, PhD.
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Impact of Viscum album on ovarian function of pigs
Abstrakt:Viscum album (mistletoe) is a parasite that has been used for many years in traditional and alternative medicine. The pharmaceutical active substance has found wide use in the treatment of many diseases. The positive biological effect of mistletoe has become a key factor of anticancer, antimycobacterial, antiviral, secretory activity induction and immunomodulatory processes. It has become known to the general public by eliminating cytogenicity during chemotherapy and radiotherapy. The aim of this study was to examine the effect of mistletoe extract on ovarian granulosa cell gilts using a selected variety of concentrations, (0,1; 1; 10; 100 and 1000 microgram.mililiter) focusing on the secretory activity and intracellular regulators of processes of proliferation and apoptosis. A sensitive, biochemical technique method, ELISA, (Enzyme-linked immunosorbent assay) was used to determine the steroid hormone 17-B-estradiol and progesterone. After application of the extract, we found significant statistical differences in the release of the progesterone ovarian granulosa cells. The significant stimulation of the release of progesterone in one experimental group with 100 microgram.mililiter (24,4 +- 5,99 nanogram.mililiter-1) was compared to the control group without additives (8,81 +- 2,06 nanogram.mililiter-1). A further concentration of mistletoe extract did not produce changes in the secretion of progesterone in the ovarian granulosa cells. On the other hand, the release of 17-B-estradiol granulosa cells was not significantly affected by, or in, any one of the experimental groups. The highest production of 17-B-estradiol (28,3 +- 4,46 picogram.mililiter) was detected in the high dose used 1000 microgram.ml-1, in the comparison to the control group in which mistletoe was not administered (24,26 +- 2,65 microgram.mlmicrogram.mililiter-1). In this work we aimed to show the possible influence of cellular proliferation regulators (cyclin B1, PCNA) and apoptosis (caspase-3). A sample preparation technique was used, immunocytochemistry, and the visualization of cells containing signal marker light microscopy. The presence of proliferative peptide cyclin B1 and PCNA was not conclusively proven to have been affected by additions of extracts in any treatment group. Similarly, detection of caspase-3, an important marker of apoptosis, has not shown significant changes in any of the experimental groups as compared with the control group. Our findings show that Viscum album is able to induce a secretory activity of the ovarian granulosa cells in a dose-dependent manner. However, modulation of cellular processes (proliferation, apoptosis) was not confirmed in our experiment.
Kľúčové slová:steroidogenesis, proliferation, progesterone

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene