Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identification number: 1505
University e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)
dekanát - centrum - Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Vice-dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of selected edible fats after heat treatment on ovarian functions in vitro
Written by (author): Ing. Adam Tarko
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Opponent:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vybraných jedlých tukov po tepelnej úprave na ovariálne funkcie in vitro
Summary:Tuky dodávajú mnohým potravinám charakteristickú chuť, arómu, konzistenciu a predstavujú dôležitú zložku energie. Cieľom diplomovej práce bolo skúmať vplyv rastlinných a živočíšnych tukov (palmový tuk, bravčová masť, zmes rastlinných tukov) po tepelnej úprave na sekréciu steroidných hormónov (progesterón, 17ß-estradiol, testosterón) a markery proliferácie a apoptózy (PCNA, kaspáza-3) na ovariálne granulózne bunky ošípaných v podmienkach in vitro. Ovariálne granulózne bunky boli inkubované s tukmi (100 nl.ml-1) po dobu 24 hodín, zatiaľ čo kontrolná skupina neobsahovala tuky po tepelnej úprave. Progesterón, 17ß-estradiol a testosterón boli stanovené metódou ELISA. Markery proliferácie a apoptózy boli stanovované imunocytochemickou analýzou. Uvoľňovanie progesterónu pri palmovom tuku bolo preukazne inhibované a pri bravčovej masti nezmenené. Uvoľňovanie 17ß-estradiolu bolo preukazne inhibované účinkom tukov po tepelnej úprave. Uvoľňovanie testosterónu bolo nezmenené. Taktiež sme sledovali vplyv prepálených tukov (zmes rastlinných tukov, palmový tuk) na prítomnosť markerov proliferácie a apoptózy granulóznych ovariálnych buniek. Zaznamenali sme zníženie prítomnosti markera PCNA v prípade zmesi rastlinných tukov a prítomnosti markera kaspáza-3 v prípade palmového tuku. Naše in vitro výsledky naznačujú, že tuky po tepelnej úprave môžu ovplyvniť sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek prasničiek a ovplyvniť reprodukčné funkcie - steroidogenézu živočíchov.
Key words:17ß-estradiol, progesterón, tuky, ovariálne bunky, testosterón, apoptóza, proliferácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited