Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv vybraných jedlých tukov po tepelnej úprave na ovariálne funkcie in vitro
Autor: Ing. Adam Tarko
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vybraných jedlých tukov po tepelnej úprave na ovariálne funkcie in vitro
Abstrakt:Tuky dodávajú mnohým potravinám charakteristickú chuť, arómu, konzistenciu a predstavujú dôležitú zložku energie. Cieľom diplomovej práce bolo skúmať vplyv rastlinných a živočíšnych tukov (palmový tuk, bravčová masť, zmes rastlinných tukov) po tepelnej úprave na sekréciu steroidných hormónov (progesterón, 17ß-estradiol, testosterón) a markery proliferácie a apoptózy (PCNA, kaspáza-3) na ovariálne granulózne bunky ošípaných v podmienkach in vitro. Ovariálne granulózne bunky boli inkubované s tukmi (100 nl.ml-1) po dobu 24 hodín, zatiaľ čo kontrolná skupina neobsahovala tuky po tepelnej úprave. Progesterón, 17ß-estradiol a testosterón boli stanovené metódou ELISA. Markery proliferácie a apoptózy boli stanovované imunocytochemickou analýzou. Uvoľňovanie progesterónu pri palmovom tuku bolo preukazne inhibované a pri bravčovej masti nezmenené. Uvoľňovanie 17ß-estradiolu bolo preukazne inhibované účinkom tukov po tepelnej úprave. Uvoľňovanie testosterónu bolo nezmenené. Taktiež sme sledovali vplyv prepálených tukov (zmes rastlinných tukov, palmový tuk) na prítomnosť markerov proliferácie a apoptózy granulóznych ovariálnych buniek. Zaznamenali sme zníženie prítomnosti markera PCNA v prípade zmesi rastlinných tukov a prítomnosti markera kaspáza-3 v prípade palmového tuku. Naše in vitro výsledky naznačujú, že tuky po tepelnej úprave môžu ovplyvniť sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek prasničiek a ovplyvniť reprodukčné funkcie - steroidogenézu živočíchov.
Kľúčové slová:17ß-estradiol, progesterón, tuky, ovariálne bunky, testosterón, apoptóza, proliferácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene