Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identification number: 1505
University e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)
dekanát - centrum - Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Vice-dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of Glycyrrhizia glabra on ovarian function of porcine in vitro
Written by (author): Ing. Michaela Fördösová
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv Glycyrrhizia glabra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Summary:Sladovka hladkoplodá (Glycyrrhiza glabra) je ľudovo zvaná aj sladké drievko. Je to trváca bylina z čeľade bôbovité (fabaceae). Vyskytuje sa najmä v Indii, Ázii a tiež v Európe. Koreň má špecifický pach a sladkú chuť. Pre svoje farmakologické vlastnosti sa vo veľkej miere používa v indickej medicíne. Hlavnou zložkou je glycyrizin. Má protialergické, protistresové, protidepresívne a protizápalové účinky. Cieľom našej štúdie bolo skúmať vplyv extraktu z Glycyrrhizia glabra v koncentráciách 10, 100 a 1000 ug.ml-1 na ovariálne granulózne bunky prasničiek, kde sme sa zamerali na sekrečnú aktivitu a procesy proliferácie a apoptózy. Na sledovanie a stanovenie 17B-estradiolu a progesterónu sme použili biochemickú techniku ELISA. Pri uvoľnení progesterónu z ovariálnych granulóznych buniek prasničiek sme po aplikácii extraktu zaznamenali preukazne zníženú sekréciu pri koncentrácii 100 ug.ml-1 a pri koncentrácii 1000 ug.ml-1 sme rovnako zaznamenali preukazne zníženú sekréciu v porovnaní s kontrolou. Koncentrácia 10 ug.ml-1 nespôsobila žiadne zmeny v uvoľňovaní progesterónu granulóznymi bunkami prasničiek. Pri sekrécii 17B-estradiolu granulóznymi bunkami po aplikácii extraktu z koreňa Glycyrrhizia glabra neboli zistené preukazné zmeny. Dosiahnuté výsledky poukazujú na možný vplyv daného extraktu na sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek prasničiek. V našej štúdii sme skúmali taktiež možné markery proliferácie (cyklín B1, PCNA) a apoptózy (kaspáza 3, p53) prítomné v granulóznych bunkách. Na prípravu vzoriek sme bunky kultivovali pridaním extraktu v koncentráciách 10, 100, 1000 ug.ml-1 a analyzovali pomocou imunocytochémie a bunky obsahujúce signálny marker sme vizualizovali pomocou mikroskopu. Pôsobenie extraktu spôsobilo preukazné zníženie v koncentrácii 100 ug.ml-1 a tiež preukazné zníženie v koncentrácii 1000 ug.ml-1 na prítomnosť cyklínu B1. Prítomnosť cyklínu B1 v koncentrácii 10 ug.ml-1 nebola preukazne zmenená. Prítomnosť PCNA, kaspázy 3 a p53 v ovariálnych granulóznych bunkách nebola preukazne ovplyvnená aplikáciou extraktu z koreňa Glycyrrhizia glabra v žiadnej z experimentálnych skupín. Na základe výsledkov môžeme naznačiť, že extrakt môže ovplyvniť proces steroidogenézy a proliferácie a nemá vplyv na apoptózu v granulóznych bunkách vaječníkov prasničiek.
Key words:Glycyrrhizia glabra, granulózne bunky, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited