Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Autor: Ing. Veronika Marečková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Abstrakt:Terminalia bellerica Roxb. je vysoký opadavý strom vyskytujúci sa v krajinách ako je Bangladéš, Kambodža, Čína, Indonézia, Malajzia, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam a i.. Používa sa v indickej ajurvédskej medicíne pre svoje antidiuretické, protizápalové účinky, používa sa pri liečbe kožných ochorení, astmy, žalúdočných a iných ochorení. Je významná svojou antioxidačnou aktivitou. Cieľom diplomovej práce bolo skúmanie účinkov extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných so zameraním sa na procesy steroidogenézy, proliferácie a apoptózy v ovariálnych granulóznych bunkách ošípaných in vitro. Cieľom našej in vitro štúdie bolo hodnotenie vplyvu extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na uvoľňovanie steroidných hormónov a na vplyv extraktu na prítomnosť markerov proliferácie a apoptózy v ovariálnych granulóznych bunkách ošípaných. Granulózne bunky z vaječníkov ošípanej boli kultivované s pridaním extraktu v koncentráciách 10, 100 a 1000 ug.ml-1 a bez pridania extraktu ako kontrolná skupina. Na hodnotenie uvoľňovania steroidných hormónov sme použili metódu ELISA. Sekrécia progesterónu a 17B-estradiolu nemala preukazné zmeny vo všetkých použitých koncentráciách v porovnaní s kontrolou. Môžeme konštatovať, že extrakt z kôry Terminalia bellerica Roxb. nemal preukazný vplyv na sekréciu steroidných hormónov ovariálnych granulóznych buniek ošípaných. Na analýzu vplyvu extraktu na prítomnosť markerov proliferácie a apoptózy sme bunky kultivovali s pridaným extraktom v koncentráciách 10, 100 a 1000 ug.ml-1. Imunocytochemickou analýzou sme uskutočnili analýzu prítomnosti markerov proliferácie (cyklín B1 a PCNA) a apoptózy (kaspáza 3 a p53). Vizualizáciu sme realizovali pomocou svetelného mikroskopu. Na prítomnosť cyklínu B1, PCNA a p53 nebol zaznamenaný preukazný vplyv pri žiadnej z použitých koncentrácií. V prípade kaspázy 3 bola zaznamenaná signifikantne zvýšená prítomnosť len pri koncentrácii 1000 ug.ml-1. Na základe našich výsledkov môžeme naznačiť, že skúmaný extrakt z kôry Terminalia bellerica Roxb. má potenciálny vplyv na procesy apoptózy a nemá vplyv na procesy proliferácie, ktoré prebiehajú v ovariálnych granulóznych bunkách ošípaných.
Kľúčové slová:Terminalia bellerica Roxb., granulózne bunky, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza, ošípaná

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene