Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identification number: 1505
University e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)
dekanát - centrum - Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Vice-dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Effects of the Extract from the Bark on Butea monosperma on Ovarian Functions of Pigs
Written by (author): Ing. Jana Molnárová
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv Butea monosperma na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Summary:Butea monosperma je malý až stredne veľký listnatý, opadavý strom patrí do čeľade Fabaceae - Bôbovité. Vyskytuje sa najmä v oblasti Indie, Barmy a Sri Lanky. Bolo dokázané, že surové extrakty z rôznych častí a čistých izolátov z Butea monosperma majú protibakteriálne, hypoglykemické, protizápalové účinky a tiež sa využívajú ako diuretikum, antioxidanty, na zlepšenie pamäte a na rôzne iné liečebné účely. Cieľom našej štúdie bolo preskúmať vplyv vybraných koncentrácií 10, 100, 1000 ug.ml-1 extraktu z kôry Butea monosperma na granulózne bunky vaječníkov ošípaných. Zameriavali sme sa hlavne na uvoľnenie steroidných hormónov a prítomnosť markerov proliferácie a apoptózy. Použitím metódy ELISA sme stanovili sekréciu steroidných hormónov progesterónu a 17B-estradiolu. Vplyvom extraktu z kôry Butea monosperma sme zaznamenali preukazne zvýšenú sekréciu progesterónu pri koncentrácii 1000 ug.ml-1 na granulózne bunky vaječníkov ošípaných. Koncentrácie 10 a 100 ug.ml-1 nepreukázalo žiadne zmeny v sekrécii progesterónu. Extrakt nepreukázal vplyv na sekréciu 17B-estradiolu pri žiadnej z uvedených koncentrácií. Vzhľadom na to, že bol preukazný vplyv extraktu z kôry Butea monosperma iba pri progesteróne, môžeme naznačiť možný, vplyv na sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek ošípaných. Pri sledovaní vplyvu extraktu z kôry Butea monosperma na prítomnosť markerov proliferácie (cyklín B1 a PCNA) a apoptózy (kaspáza 3 a p53) sme granulózne bunky kultivovali s prídavkami extraktu v koncentráciách 10, 100 a 1000 ug.ml-1. Na analýzu týchto markerov sme použili metódu imunocytochémie a bunky sme sledovali pod mikroskopom. Pri cyklíne B1 a PCNA sa nepreukázal významný vplyv extraktu z kôry Butea monosperma na ovariálne granulózne bunky. Vplyv extraktu nebol preukázaný ani pri markeroch apoptózy kaspáze 3 a p53. Keďže v našich výsledkoch sa nepreukázal vplyv extraktu z Butea monosperma na ovariálne bunky nemôžme konštatovať, že by mal vplyv na procesy proliferácie a apoptózy, ktoré prebiehajú v granulóznych bunkách vaječníkov ošípaných.
Key words:Butea monosperma, granulózne bunky, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza, ošípaná

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited