Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv Butea monosperma na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Autor: Ing. Jana Molnárová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv Butea monosperma na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Abstrakt:Butea monosperma je malý až stredne veľký listnatý, opadavý strom patrí do čeľade Fabaceae - Bôbovité. Vyskytuje sa najmä v oblasti Indie, Barmy a Sri Lanky. Bolo dokázané, že surové extrakty z rôznych častí a čistých izolátov z Butea monosperma majú protibakteriálne, hypoglykemické, protizápalové účinky a tiež sa využívajú ako diuretikum, antioxidanty, na zlepšenie pamäte a na rôzne iné liečebné účely. Cieľom našej štúdie bolo preskúmať vplyv vybraných koncentrácií 10, 100, 1000 ug.ml-1 extraktu z kôry Butea monosperma na granulózne bunky vaječníkov ošípaných. Zameriavali sme sa hlavne na uvoľnenie steroidných hormónov a prítomnosť markerov proliferácie a apoptózy. Použitím metódy ELISA sme stanovili sekréciu steroidných hormónov progesterónu a 17B-estradiolu. Vplyvom extraktu z kôry Butea monosperma sme zaznamenali preukazne zvýšenú sekréciu progesterónu pri koncentrácii 1000 ug.ml-1 na granulózne bunky vaječníkov ošípaných. Koncentrácie 10 a 100 ug.ml-1 nepreukázalo žiadne zmeny v sekrécii progesterónu. Extrakt nepreukázal vplyv na sekréciu 17B-estradiolu pri žiadnej z uvedených koncentrácií. Vzhľadom na to, že bol preukazný vplyv extraktu z kôry Butea monosperma iba pri progesteróne, môžeme naznačiť možný, vplyv na sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek ošípaných. Pri sledovaní vplyvu extraktu z kôry Butea monosperma na prítomnosť markerov proliferácie (cyklín B1 a PCNA) a apoptózy (kaspáza 3 a p53) sme granulózne bunky kultivovali s prídavkami extraktu v koncentráciách 10, 100 a 1000 ug.ml-1. Na analýzu týchto markerov sme použili metódu imunocytochémie a bunky sme sledovali pod mikroskopom. Pri cyklíne B1 a PCNA sa nepreukázal významný vplyv extraktu z kôry Butea monosperma na ovariálne granulózne bunky. Vplyv extraktu nebol preukázaný ani pri markeroch apoptózy kaspáze 3 a p53. Keďže v našich výsledkoch sa nepreukázal vplyv extraktu z Butea monosperma na ovariálne bunky nemôžme konštatovať, že by mal vplyv na procesy proliferácie a apoptózy, ktoré prebiehajú v granulóznych bunkách vaječníkov ošípaných.
Kľúčové slová:Butea monosperma, granulózne bunky, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza, ošípaná

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene