Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Účinky Cleome gynandra L. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Autor: Ing. Jana Palenčárová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Účinky Cleome gynandra L. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Abstrakt:Cleome gynandra patrí do čeľade Capparaceae, čeľaď obsahuje okolo 700-800 druhov, rozdelených do 45 rodov. Rod je fylogeneticky blízky čeľadi Brassicaceae (kapustovité). Druhy sa prevažne vyskytujú v trópoch a subtrópoch a dobre sú zastúpené hlavne v Afrike. Vo viacerých tropických krajinách rastie ako burina a niekoľko rokov bola používaná ako antihelmintikum a antimikrobiálny prípravok. Používa sa na liečbu malárie, hemoroidov, reumatizmu a nádorov. Má veľmi dobré antioxidačné a protizápalové účinky. Cieľom našej práce bolo skúmať vplyv extraktu z listov Cleome gynandra v koncentráciách 10, 100 a 1000 mikrogram.m11 na granulózne bunky vaječníkov ošípaných in vitro. Zamerali sme sa na prítomnosť markerov proliferácie (cyklín B1, PCNA) a na uvoľnenie steroidných hormónov (progesterón, 17 beta estradiol). Na stanovenie markerov proliferácie bola použitá metóda imunocytochémia a na stanovenie hormónov bola použitá metóda ELISA. Výsledky boli hodnotené One-way ANOVA a testom Dunnett. Pri koncentrácii 1000 mikrogram.m11 sme zaznamenali výrazné zníženie sekrécie progesterónu, naopak pri 17 beta estradiole sme pri koncentrácii 1000 mikrogram.m11 zaznamenali zvýšenú sekréciu. Pri pozorovaní markerov proliferácie (PCNA, cyklín B1) nebol preukázaný vplyv extraktu z listov Cleome gynandra na ovariálne granulózne bunky. Z našich výsledkov vyplýva, že extrakt z listov Cleome gynandra môže byť potencionálnym regulátorom v procese steroidogenézy a to vplyvom extraktu na sekréciu 17 beta estradiolu a progesterónu v ovariálnych granulóznych bunkách ošípaných.
Kľúčové slová:Cleome gynandra, proliferácia, steroidogenéza, vaječníky , granulózne bunky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene