Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv Viscum album na funkčné parametre spermií králikov in vitro
Autor: Ing. Simona Baldovská
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv Viscum album na funkčné parametre spermií králikov in vitro
Abstrakt:Rastlinné extrakty majú svoje nezastupiteľné využitie v tradičnej medicíne. Na druhej strane samčia schopnosť oplodnenia môže byť ovplyvnená podávaním prípravkov rastlinného pôvodu. Cieľom experimentu bolo posúdenie in vitro účinkov extraktu imela bieleho (Viscum album) v rôznych koncentráciách na funkčné parametre spermií králikov (pohyblivosť, životaschopnosť, produkcia reaktívnych foriem kyslíka ROS) vo vybraných časových intervaloch (0., 2., 4. a 8. hodine). Motilita a progresívna motilita spermií bola hodnotená CASA metódou, viabilita buniek bola stanovená pomocou testu metabolickej aktivity (MTT test) a na kvantifikáciu ROS bola použitá chemiluminometria na báze luminolu. Zníženie progresívnej motility spermií naznačuje negatívny vplyv imela na pohybové parametre spermií. Výsledky MTT testu ukázali pokles viability spermií pri vysokých koncentráciách v porovnaní s kontrolnou skupinou. Nízka koncentrácia imela vykazovala antioxidačné vlastnosti bez štatistickej preukaznosti, avšak vyššie koncentrácie imela viedli k významnému zvýšeniu produkcie ROS. Výsledky experimentu naznačujú dávkovo-závislý toxický a prooxidačný účinok extraktu imela na spermie v podmienkach in vitro.
Klíčová slova:spermie, imelo, králik, motilita, viabilita, ROS

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně