Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv Viscum album na funkčné parametre spermií králikov in vitro
Autor: Ing. Simona Baldovská
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv Viscum album na funkčné parametre spermií králikov in vitro
Abstrakt:Rastlinné extrakty majú svoje nezastupiteľné využitie v tradičnej medicíne. Na druhej strane samčia schopnosť oplodnenia môže byť ovplyvnená podávaním prípravkov rastlinného pôvodu. Cieľom experimentu bolo posúdenie in vitro účinkov extraktu imela bieleho (Viscum album) v rôznych koncentráciách na funkčné parametre spermií králikov (pohyblivosť, životaschopnosť, produkcia reaktívnych foriem kyslíka ROS) vo vybraných časových intervaloch (0., 2., 4. a 8. hodine). Motilita a progresívna motilita spermií bola hodnotená CASA metódou, viabilita buniek bola stanovená pomocou testu metabolickej aktivity (MTT test) a na kvantifikáciu ROS bola použitá chemiluminometria na báze luminolu. Zníženie progresívnej motility spermií naznačuje negatívny vplyv imela na pohybové parametre spermií. Výsledky MTT testu ukázali pokles viability spermií pri vysokých koncentráciách v porovnaní s kontrolnou skupinou. Nízka koncentrácia imela vykazovala antioxidačné vlastnosti bez štatistickej preukaznosti, avšak vyššie koncentrácie imela viedli k významnému zvýšeniu produkcie ROS. Výsledky experimentu naznačujú dávkovo-závislý toxický a prooxidačný účinok extraktu imela na spermie v podmienkach in vitro.
Kľúčové slová:spermie, imelo, králik, motilita, viabilita, ROS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene