Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv kvercetínu na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Autor: Ing. Bibiana Klinerová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:Ing. Lenka Kuželová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv kvercetínu na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Abstrakt:Oblasť farmakologického a nutričného výskumu sa stále viac zameriava na štúdium látok prírodného pôvodu, ktoré dokážu ovplyvňovať aktivitu buniek. Kvercetín je prírodná látka zo skupiny flavonoidov. Je prítomný v citrusoch, bobuliach, listovej zelenine a i. Vyskytuje sa v nich ako aglykón alebo vo forme glykozidov. Bol dokázaný významný antioxidačný účinok. Znižuje tvorbu reaktívnych foriem kyslíka zvýšením aktivity enzýmu superoxid dismutázy, ktorá tak znižuje výskyt škodlivých voľných radikálov v organizme. Cieľom diplomovej práce bolo skúmať účinky kvercetínu na ovariálne funkcie ošípaných: steroidogenézu, proliferáciu a apoptózu granulóznych buniek v podmienkach in vitro metódami ELISA a imunocytochémia. Počas laboratórneho výskumu kvercetín ovplyvňoval sekréciu steroidných hormónov (17beta-estradiol, progesterón) v granulóznych bunkách vaječníkov v závislosti od jeho dávky. Signifikantné zvýšenie sekrécie progesterónu bolo zaznamenané pri koncentrácii 10 mikromol.l-1 kvercetínu (9,29 plus minus 2,08 ng.ml-1) v porovnaní s kontrolou s 0 mikromol.l-1 kvercetínu (6,06 plus minus 2,35 ng.ml-1). Sekrécia 17beta-estradiolu nepreukázala signifikantné zmeny. Analýza prítomnosti proliferačných markerov (PCNA, cyklín B1) v granulóznych bunkách vaječníkov potvrdila signifikantné zmeny iba v prípade cyklínu B1, zapájajúceho sa do fázy G2 a M bunkového cyklu. Jeho prítomnosť bola preukázne stimulovaná pri koncentráciách (0,1; 1; 10; 100 mikromol.l-1) kvercetínu a nadobudla hodnoty (84,55 plus minus 8,09 %; 81 plus minus 7,98 %; 82,89 plus minus 7,34 %; 81,94 plus minus 10,81 %). Zmena v prítomnosti apoptotických markerov (kaspáza 3, p53) bola signifikantná len v prípade markera p53. Preukazné zníženie prítomnosti p53 bolo pozorované pri 10 mikromol.-1 kvercetínu (16, 90 plus minus 7,46 %) v porovnaní s kontrolou s 0 mikromol.-1 kvercetínu (38,50 plus minus 21,93 %). Z jednotlivých výsledkov môžeme konštatovať, že signifikantné zmeny v sekrécii steroidných hormónov ako aj v prítomnosti proliferačných a apoptotických markerov v granulóznych bunkách vaječníkov boli pozorované v závislosti od použitej dávky kvercetínu. Výsledky našej práce naznačujú potenciálny účinok kvercetínu na procesy steroidogenézy, proliferácie a apoptózy, čím môže byť užitočný pri regulácii priebehu folikulogenézy samíc živočíchov.
Kľúčové slová:kvercetín, granulózne bunky, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene