Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identification number: 1505
University e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)
dekanát - centrum - Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Vice-dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Plant oils after heat treatment and their impact on the reproductive functions of animals
Written by (author): Ing. Vladimír Mocko
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rastlinné oleje po tepelnej úprave a ich vplyv na reprodukčné funkcie živočíchov
Summary:V tejto práci sme skúmali vplyv použitých rastlinných olejov po tepelnej úprave na sekréciu steroidných hormónov progesterónu a estradiolu granulóznymi ovariálnymi bunkami prasničiek v podmienkach in vitro. Na detekciu sekrécie uvedených hormónov sme použili metódu ELISA. Množstvo vyprodukovaného estradiolu sa výraznejšie nezmenilo. Množstvo uvoľneného progesterónu bunkami granulózy vaječníkov prasničiek bolo signifikantne znížené o 80,77 až 82,77 % vplyvom prepálených olejov z domácnosti, zo škôl a fast-foodov. Tento experiment naznačuje, že oleje po tepelnej úprave môžu ovplyvniť steroidogenézu živočíchov.
Key words:steroidogenéza, estradiol, progesterón, oleje, ovariálne granulózne bunky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited