Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdium 3D bunkových systémov integrujúcich viaceré zložky nádorového mikroprostredia
Autor: Ing. Zuzana Tirpáková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium 3D bunkových systémov integrujúcich viaceré zložky nádorového mikroprostredia
Abstrakt:Nádorové mikroprostredie predstavuje architektonicky zložitý systém zahrňujúci mechanizmy a vzťahy medzi nádorovými bunkami a zložkami strómy, ktoré vedú k vzniku koncentračných gradientov, hypoxie, zmene extracelulárneho pH a môžu viesť k rezistencii na nádorovú liečbu. Trojrozmerné modely, na rozdiel od dvojrozmerných bunkových kultúr, lepšie simulujú toto prostredie a zohľadňujú mechanizmy vznikajúce ako výsledok jeho zložitosti. Hlavným cieľom tejto práce bolo vytvorenie trojrozmerných nádorových modelov zahrňujúcich stromálne komponenty a ich základná charakterizácia. Optimalizovali sme metódy tvorby dvojzložkových 3D systémov integrujúce nádorové bunky odvodené z kolorektálneho karcinómu HCT116 a dva typy fibroblastov MRC5 a MUF7/1. Využili sme konfrontačnú kultiváciu dvoch typov sféroidov a v prípade MUF7/1 aj formovanie sféroidu priamou ko-kultiváciou. Modely dávajú možnosť rozlíšenia epitelovej nádorovej a stromálnej zložky pomocou fluorescenčnej mikroskopie aj prietokovej cytometrie a umožňujú jednoduché sledovanie procesu zabudovania fibroblastov, rastu sféroidov a priestorového rozloženia komponentov. Vplyv nádorového mikroprostredia na vlastnosti buniek potvrdila aj naša analýza bunkovej línie HCT116 xeno derivovanej z xenograftu v nahej myši. Výsledky naznačujú, že vystavenie buniek HCT 116 stromálnym zložkám v xenografte viedlo k získaniu agresívnejšieho charakteru. Súčasťou práce bolo štúdium účinkov beta blokátora propranololu v 3D systémoch. Beta blokátory sa používajú na liečbu ochorení kardiovaskulárneho systému, ktoré patria medzi časté komorbidity u onkologických pacientov. Propranolol spôsobil vytvorenie nekrotických centier a zníženie viability buniek vo sféroidoch a tiež uvoľňovanie apoptických a nekrotických buniek zo sféroidov. Tieto vplyvy propranololu boli koncentračne závislé. Ošetrenie propranololom viedlo k zníženiu expresie hypoxického markera CAIX dôležitého pre prežívanie nádorových buniek v podmienkach hypoxie a acidózy. Propranolol mal tiež vplyv na hladinu expresie komplexov dýchacieho reťazca, čo môže indikovať pokles mitochondriálnej aktivity. Vytvorené dvojzložkové sféroidy by mohli slúžiť ako vhodný model na testovanie nových kombinácií liečiv na molekulárnej úrovni.
Kľúčové slová:3D bunkové modely, ko-kultivácia, nádorové mikroprostredie, nádorové epitelové bunky, stróma, fibroblasty, propranolol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene