Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv Alchemilla xanthochlora na ovariálne funkcie in vitro
Autor: Ing. Lívia Kapecová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Baláži, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv Alchemilla xanthochlora na ovariálne funkcie in vitro
Abstrakt:Alchemilla xanthochlora (alchemilka žltozelená) je liečivá bylina rokmi populárna v prírodnej a alternatívnej medicíne. Širšie uplatnenie nadobudla alchemilka s obsahom liečebne pôsobiacich látok vo veterinárnej, humánnej medicíne a vo farmaceutickom priemysle. Pozitívum byliny spočíva v rade odlišných biologických účinkov, ktoré sa stali kľúčovým faktorom antivírusových, antiproliferačných, antioxidačných, sekrečnú aktivitu indukujúcich a imunomodulačných procesov. Cieľom našej diplomovej práce bolo skúmanie pôsobenia Alchemilla xanthochlora na humánne ovariálne funkcie so zameraním sa na procesy sekrečnej aktivity buniek, steroidogenézy, viability, proliferácie a apoptózy použitím modelovej bunkovej línie stratum granulosum HGL5 in vitro. Determinovali sme účinky extraktu z alchemilky (12,5; 25; 50; 100; 200 μg.ml-1) na sekrečnú aktivitu buniek prostredníctvom progesterónu, 17β-estradiolu, kde bola použitá senzitívna analýza ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay). Pri viabilite ovariálnych buniek stratum granulosum HGL5 sme využili metódu alamarBlueTM (BioSource International, Nivelles, Belgium). Na markery proliferácie (PCNA) a apoptózy (kaspáza-3) bola použitá metóda imunocytochémie a na vizualizáciu buniek obsahujúcich signálny marker, svetelná mikroskopia. Výsledky z našich in vitro pokusov preukázali modulačný účinok extraktu na sekréciu progesterónu, nie však 17β-estradiolu (ELISA) ovariálnymi bunkami v závislosti od použitých koncentrácií. Signifikantná (P≤0,05) stimulácia sekrécie progesterónu bunkami bola zaznamenaná len v koncentrácii extraktu (25 µg.ml-1). Pomocou AlamarBlue metódy viabilita ovariálnych granulóznych buniek nepreukázala výrazné zmeny indukované aplikáciou extraktu z alchemilky do kultivačného média. Imunocytochemická analýza ovariálnych buniek, nepreukázala výrazne zmeny v obsahu proliferačného markera, extrakt neindukoval preukazné zmeny v počte buniek obsahujúcich proliferačný marker PCNA. Signifikantné (P≤0,001) zníženie bolo zaznamenané v prítomnosti markera apoptózy a to pri najnižších koncentráciách 12,5 µg.ml-1 a 25 µg.ml-1. Na základe nadobudnutých výsledkov môžeme konštatovať, že extrakt nemal modulačný účinok pri sekrečnej aktivite 17β-estradiolu, ale indukoval sekrečnú aktivitu progesterónu v závislosti na dávke. Modulácia bunkových procesov proliferácie a apoptózy, bola v našich experimentoch potvrdená preukazne len pri apoptóze. Je potrebný ďalší výskum pre celkové zhodnotenie účinkov Alchemilla xanthochlora na úrovni biologicky aktívnych látok, ktoré sú prítomné v rastline.
Kľúčové slová:Alchemilla xanthochlora, vaječníky, viabilita, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene