Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv Salvia officinalis na ovariálne funkcie in vitro
Autor: Ing. Diana Sviatkovská
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv Salvia officinalis na ovariálne funkcie in vitro
Abstrakt:Šalvia patrí medzí najväčší rod čeľade Lamiaceae, tá zahŕňa okolo 900 druhov. Je známa už stovky rokov a pochádza z oblasti Stredozemného mora. Rozšírila sa takmer po celom svete, preto patrí medzi najčastejšie používané liečivé rastliny. Šalvia je známa najmä svojimi liečivými účinkami so širokospektrálnym pôsobením. Cieľom predloženej diplomovej práce bolo skúmať účinky extraktu Salvia officinalis na ovariálne funkcie so zameraním sa na procesy steroidogenézy, viability, proliferácie a apoptózy použitím humánnej línie buniek stratum granulosum (HGL5) v in vitro podmienkach. Determinovali sme účinky šalvie lekárskej v koncentráciách (12,5; 25; 50; 100; 200 µg.ml-1) na sekrečnú aktivitu steroidných hormónov (progesterón a 17β-estradiol), viabilitu buniek stratum granulosum a markery proliferácie (PCNA) a apoptózy (kaspáza-3). Výsledky z našich experimentálnych in vitro pokusov po aplikácií extraktu Salvia officinalis v bunkách stratum granulosum nezaznamenali štatisticky signifikantné zmeny (P ≥ 0,05) v sekrécií progesterónu (ELISA), s výnimkou jednej skupiny a to s najvyššou koncentráciou 200 μg.ml-1, ktorá bola signifikantne preukazná (P ≤ 0,01). Štatisticky nesignifikantné (P ≥ 0,05) zmeny boli v sekrécií 17β-estradiolu (ELISA). Aplikácia extraktu zo šalvie nemala v koncentráciách výrazný vplyv ani na viabilitu (AlamarBlue) kultivovaných buniek stratum granulosum HGL5. Na hodnotenie markerov proliferácie a apoptózy bola použitá imunocytochemická analýza a na vizualizáciu buniek, ktoré obsahovali marker bola použitá svetelná mikroskopia. Prítomnosť PCNA proliferačného peptidu v bunkách stratum granulosum HGL5 bola štatisticky signifikantne (P ≤ 0,001) zvýšená medzi experimentálnymi skupinami s koncentráciou extraktu šalvie (50, 100, 200 μg.ml-1) v porovnaní s kontrolou. V prípade apoptického regulátora kaspázy-3 bola štatisticky signifikantná (P ≤ 0,01) inhibícia len v experimentálnej skupine s koncentráciou 200 μg.ml-1. Z výsledkov vyplýva, že Salvia officinalis ovplyvnila sekréciu steroidného hormónou progesterónu v závislotí na dávke a tiež je schopná modulovať aktivitu bunkových procesov (proliferácia a apoptóza) humánnej ovariálnej línie stratum granulosum HGL5 v závislostí na dávke cez vnútrobunkové regulátory ako sú PCNA a kaspáza-3.
Kľúčové slová:šalvia, vaječník, bunky stratum granulosum, steroidogenéza, proliferácia, apoptóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene