Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
 
profesorka - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
administrativa - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty
     
          
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vplyv ochratoxínu A na sekrečnú činnosť ovariálnych buniek ošípaných in vitro
Autor: Ing. Eva Húsková
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv ochratoxínu A na sekrečnú činnosť ovariálnych buniek ošípaných in vitro
Abstrakt:Cieľom bakakalárskej práce bolo skúmať vplyv ochratoxínu A na sekrečnú činnosť ovariálnych granulóznach buniek ošípaných. V práci sme skúmali účinky rôznych dávok ochratoxínu A na uvoľnenie hormónu progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek v podmienkach in vitro. Steroidný hormón progesterón sme analyzovali RIA metódou. Nezaznamenali sme preukazné zmeny v uvoľňovaní progesterónu ovariálnymi bunkami prasničiek po in vitro aplikácii ochratoxínu A. Nami získané poznatky poukazujú na skutočnosť, že ochratoxín A v koncentráciách 10, 100 a 1000 ng.ml-1 neovplyvňoval uvoľnenie progesterónu ovariálnymi granulóznymi bunkami prasničiek, aj keď tendencia zvyšovania sekrécie progesterónu bola zaznamenaná vplyvom zvyšujúcich sa koncentrácií OTA. Tieto výsledky neboli preukazné.
Klíčová slova:granulózne bunky, ochratoxín A, progesterón

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně