Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

     
     
Výuka
     
Projekty
     
     
     
     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.Název projektuGarant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunkyM. CapcarováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
2
 BioScience, Food and HealthA. KolesárováCEEPUSgarant
15.01.2020
3A. KolesárováAkcia Rakúsko - Slovensko
garant
13.02.2020
31.12.2020
4
Jean Monnetgarant17.02.2020
5 Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.
OP Ľudské zdroje
garant01.01.201631.12.2018
6 Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchovA. KolesárováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2013
31.12.2015
7
 Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok
A. Kolesárová
Všeobecné výzvy
garant
01.10.2013
30.09.2017
8
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2016
31.12.2019
9 EIT Food Hub
Horizont 2020
garant
01.03.2019
31.12.2020
10 EIT Food RIS Consumer Engagement LabsA. KolesárováHorizont 2020
garant
30.03.2020
31.12.2021
11 Environmental Assessment System - Integrated management of the environmental sustainabilityOP Ľudské zdroje
garant
01.01.2016
12
 Environmentálne faktory a in vitro toxicita.
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.2009
31.12.2010
13
 Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stability
Interreg Central Europe
garant
01.01.2016
31.12.2018
14 Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstveA. Kolesárová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
29.08.2020
15
 Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov.
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.2007
31.12.2008
16
 Increase the resilience of the food and health system against future pandemic shocks
A. Kolesárová
Horizont 2020
garant02.06.2020
17 Inovácie v oblasti reprodukčnej vedy a technológieA. KolesárováErasmus Mundusgarant01.09.201930.06.2021
18
Medzinárodné projekty (ostatné)
garant
01.01.2017
31.12.2018
19
A. Kolesárová
Granty nadácií
garant
01.09.2018
20 Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológieKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2016
31.12.2018
21KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.202031.12.2022
22A. KolesárováBilaterálna spoluprácagarant
01.01.2016
31.12.2017
23E. HorskáHorizont 2020 Riešiteľka
01.02.2021
24
 Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii civilizačných choreníA. KolesárováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.202031.12.2023
25
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2019
30.06.2023
26
 Mykotoxíny v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu: ich výskyt z farmy na vidličku a odstránenie toxických účinkovA. Kolesárová
Horizont 2020
garant
01.01.2017
31.12.2020
27
Všeobecné výzvygarant01.07.201830.06.2022
28
 Periconceptional programming of Health outcomes in Assisted Reproductive Technologies, Diabetes and ObesityA. KolesárováCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant01.01.2020
31.12.2023
29 Perikoncepčné programovanie výsledkov v oblasti zdravia pri asistovaných reprodukčných technológiách, cukrovke a obeziteCOST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.04.2019
01.04.2023
30
 Platforma pre rozvijajuce sa potravinove rizika
Granty nadácií
garant
22.09.2016
30.11.2016
31
Bilaterálna spolupráca
garant01.01.201931.12.2020
32
A. Kolesárová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.01.2020
31.12.2023
33A. KolesárováCOST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.01.202031.12.2023
34
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert15.10.201814.10.2021
35
 Skutočný výskyt mykotoxinov v krmivách a potravinách
Granty nadáciígarant22.09.2016
30.11.2016
36
 [SMART FARMING OPPORTUNITIES AND RATIONALITIES FOR CONTINUING EDUCATION - S-FORCEA. Kolesárová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
30.01.2020
37COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.04.2019
01.04.2023
38 Udržateľnosť v poľnohospodárstve, produkcii potravín a potravinárskych technológiách v dunajskom regióne - Danube AgriFoodMasterA. KolesárováErasmus Mundus
garant
13.01.2020
39
 Vplyv procesov trávenia a absorpcie na konečnú biologickú aktivitu fytonutrientov: skutočná pridaná hodnota pre zdravieA. Kolesárová
Multilaterárna spolupráca
garant
20.09.2019
40
 Vytvorenie stálej siete pre internacionalizáciu a inovácie služieb a nástrojov v poľnohospodársko- potravinárskom sektore v strednej Európe
Interreg Central Europe
garant
01.01.201631.12.2018
41
A. Kolesárová
Bilaterálna spolupráca
garant
01.08.201931.07.2022
42 Zoskupenie európskeho xenotransplantačného výskumuA. KolesárováCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant
01.04.2019
01.04.2023

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý