Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 

     Absolvent          Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunkyVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
2
 BioScience, Food and HealthA. Kolesárová
CEEPUS
garant
15.01.2020
3 CASEE Summer School 2020 – Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region
Akcia Rakúsko - Slovensko
garant
13.02.2020
31.12.2020
4
Jean Monnet
garant
17.02.2020
5
 Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.OP Ľudské zdroje
garant
01.01.2016
31.12.2018
6
 Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchovVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2013
31.12.2015
7
 Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok
A. Kolesárová
Všeobecné výzvy
garant01.10.201330.09.2017
8
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
31.12.2019
9
 EIT Food HubA. Kolesárová
Horizont 2020
garant
01.03.2019
31.12.2020
10 EIT Food RIS Consumer Engagement Labs
Horizont 2020
garant
30.03.2020
31.12.2021
11
 Environmental Assessment System - Integrated management of the environmental sustainabilityOP Ľudské zdroje
garant
01.01.2016
12
 Environmentálne faktory a in vitro toxicita.
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)garant
01.01.2009
31.12.2010
13
 Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stabilityA. Kolesárová
Interreg Central Europe
garant
01.01.2016
31.12.2018
14Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2020
15
 Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov.
A. KolesárováGA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)garant01.01.2007
31.12.2008
16
 Increase the resilience of the food and health system against future pandemic shocks
Horizont 2020
garant
02.06.2020
17
A. KolesárováErasmus Mundusgarant01.09.201930.06.2021
18 Integrované metodiky hodnotenia rizík zmesí mykotoxínov v potravinách a krmivách
Medzinárodné projekty (ostatné)
garant
01.01.2017
31.12.2018
19
A. Kolesárová
Granty nadácií
garant
01.09.2018
20
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201631.12.2018
21
A. Kolesárová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2020
31.12.2022
22
A. KolesárováBilaterálna spoluprácagarant01.01.2016
31.12.2017
23
 Komunita spotrebiteľskej vedy o potravináchHorizont 2020
Riešiteľka
01.02.2021
24 Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii civilizačných choreníVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.202031.12.2023
25
Všeobecné výzvy
garant
01.07.201930.06.2023
26 Mykotoxíny v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu: ich výskyt z farmy na vidličku a odstránenie toxických účinkovHorizont 2020garant
01.01.2017
31.12.2020
27A. KolesárováVšeobecné výzvygarant
01.07.2018
30.06.2022
28
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.01.2020
31.12.2023
29
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.04.2019
01.04.2023
30
 Platforma pre rozvijajuce sa potravinove rizika
A. KolesárováGranty nadácií
garant
22.09.2016
30.11.2016
31 Protinádorový potenciál fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovociaA. Kolesárová
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2019
31.12.2020
32A. Kolesárová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.01.2020
31.12.2023
33 Reunion of European Xenotransplantation ResearchA. Kolesárová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.01.2020
31.12.2023
34
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert
15.10.201814.10.2021
35 Skutočný výskyt mykotoxinov v krmivách a potravináchA. KolesárováGranty nadácií
garant
22.09.2016
30.11.2016
36
 [SMART FARMING OPPORTUNITIES AND RATIONALITIES FOR CONTINUING EDUCATION - S-FORCE
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
30.01.2020
37
 Spustenie nového života do výskumu bezpečnosti potravín: bezpečné jedlo pre zajtrajšokA. KolesárováCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant
01.04.2019
01.04.2023
38A. KolesárováErasmus Mundusgarant13.01.2020
39A. KolesárováMultilaterárna spoluprácagarant20.09.2019
40
 Vytvorenie stálej siete pre internacionalizáciu a inovácie služieb a nástrojov v poľnohospodársko- potravinárskom sektore v strednej Európe
A. KolesárováInterreg Central Europe
garant
01.01.201631.12.2018
41
 Zdraviu prospešný potenciál ovocných extraktov bohatých na polyfenoly
Bilaterálna spolupráca
garant
01.08.2019
31.07.2022
42 Zoskupenie európskeho xenotransplantačného výskumuA. Kolesárová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.04.2019
01.04.2023

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý