Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty
     
          Projekty
     
     
     
Vedené práce     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
OdkedyDokedy
1
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
2A. Kolesárová
CEEPUS
garant
15.01.2020
3 CASEE Summer School 2020 – Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region
Akcia Rakúsko - Slovensko
garant13.02.202031.12.2020
4
A. Kolesárová
Jean Monnet
garant
17.02.2020
5
 Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.A. Kolesárová
OP Ľudské zdroje
garant
01.01.2016
31.12.2018
6
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2013
31.12.2015
7
 Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok
Všeobecné výzvy
garant
01.10.2013
30.09.2017
8
 Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchovVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2016
31.12.2019
9 EIT Food HubHorizont 2020 garant
01.03.2019
31.12.2020
10 EIT Food RIS Consumer Engagement LabsHorizont 2020
garant
30.03.2020
31.12.2021
11
 Environmental Assessment System - Integrated management of the environmental sustainabilityA. KolesárováOP Ľudské zdrojegarant
01.01.2016
12
 Environmentálne faktory a in vitro toxicita.A. KolesárováGA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)garant
01.01.2009
31.12.2010
13
 Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stability
A. Kolesárová
Interreg Central Europe
garant01.01.201631.12.2018
14Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
29.08.2020
15 Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov.
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.2007
31.12.2008
16
 Increase the resilience of the food and health system against future pandemic shocks
Horizont 2020 garant
02.06.2020
17
 Inovácie v oblasti reprodukčnej vedy a technológie
Erasmus Mundus
garant
01.09.2019
30.06.2021
18
 Integrované metodiky hodnotenia rizík zmesí mykotoxínov v potravinách a krmivách
Medzinárodné projekty (ostatné)
garant
01.01.2017
31.12.2018
19Granty nadácií
garant
01.09.2018
20 Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológieKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2016
31.12.2018
21A. Kolesárová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.202031.12.2022
22
 Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínovBilaterálna spoluprácagarant01.01.201631.12.2017
23
 Komunita spotrebiteľskej vedy o potravináchHorizont 2020 Riešiteľka
01.02.2021
24
 Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii civilizačných choreníVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2020
31.12.2023
25 Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2019
30.06.2023
26 Mykotoxíny v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu: ich výskyt z farmy na vidličku a odstránenie toxických účinkovA. KolesárováHorizont 2020
garant
01.01.2017
31.12.2020
27
 Nutraceutiká - biologické a biotechnologické aspekty zvyšovania kvality zdravia a reprodukcie živočíchov
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2018
30.06.2022
28
 Periconceptional programming of Health outcomes in Assisted Reproductive Technologies, Diabetes and ObesityCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant01.01.2020
31.12.2023
29 Perikoncepčné programovanie výsledkov v oblasti zdravia pri asistovaných reprodukčných technológiách, cukrovke a obeziteA. Kolesárová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.04.2019
01.04.2023
30
 Platforma pre rozvijajuce sa potravinove rizika
Granty nadácií
garant
22.09.2016
30.11.2016
31
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2019
31.12.2020
32 Renal disease in obesity and diabetesCOST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.01.202031.12.2023
33 Reunion of European Xenotransplantation ResearchA. KolesárováCOST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.01.2020
31.12.2023
34
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert15.10.2018
14.10.2021
35
 Skutočný výskyt mykotoxinov v krmivách a potravinách
Granty nadácií
garant
22.09.2016
30.11.2016
36 [SMART FARMING OPPORTUNITIES AND RATIONALITIES FOR CONTINUING EDUCATION - S-FORCEErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant
30.01.2020
37
 Spustenie nového života do výskumu bezpečnosti potravín: bezpečné jedlo pre zajtrajšokA. KolesárováCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant01.04.201901.04.2023
38 Udržateľnosť v poľnohospodárstve, produkcii potravín a potravinárskych technológiách v dunajskom regióne - Danube AgriFoodMasterErasmus Mundusgarant13.01.2020
39
 Vplyv procesov trávenia a absorpcie na konečnú biologickú aktivitu fytonutrientov: skutočná pridaná hodnota pre zdravieA. Kolesárová
Multilaterárna spolupráca
garant20.09.2019
40 Vytvorenie stálej siete pre internacionalizáciu a inovácie služieb a nástrojov v poľnohospodársko- potravinárskom sektore v strednej EurópeA. KolesárováInterreg Central Europegarant01.01.2016
31.12.2018
41A. KolesárováBilaterálna spolupráca
garant
01.08.201931.07.2022
42
A. KolesárováCOST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.04.2019
01.04.2023

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý