Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Katarína Klimentová, PhD.
Identifikačné číslo: 1507
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Drahomíra Bojdová
Vplyv reklamy na detského zákazníka
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Držíková
Reklama na sociálnych sieťach
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Hudecová
Vplyv krajiny pôvodu pri rozhodovaní spotrebiteľa na trhu zeleniny
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Veronika Istenesová
Služby ako nástroj ovplyvňovania zákazníka
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Patrik Janica
Vplyv ceny na nákupné rozhodovanie spotrebiteľa na trhu zeleniny
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Obložinský
Problematika neverbálnej komunikácie v interkultúrnom kontexte obchodných rokovaní vo vybraných učebniciach odborného anglického jazyka
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marian Petrinec
Význam cudzích jazykov pri uplatnení absolventov vysokoškolského štúdia na trhu práce
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Viviána Vargová
Vplyv značky na spotrebiteľské správanie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná