Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Katarína Klimentová, PhD.
Identification number: 1507
University e-mail: katarina.klimentova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Languages (FEM)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Effective teaching methods in the acquisition of vocabulary for specific purposes for students at non-philological universities
Klimentová, Anna -- Klimentová, Katarína
Effective teaching methods in the acquisition of vocabulary for specific purposes for students at non-philological universities. In EDULEARN 19. Valencia: IATED, 2019, p. 4550--4554. ISBN 978-84-09-12031-4.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
2.Effective teaching methods meeting the students´ preferences in acquisition of business english at non-philological universities
Klimentová, Anna -- Klimentová, Katarína
Effective teaching methods meeting the students´ preferences in acquisition of business english at non-philological universities. In ICRE ́19. Lisabon: Escola Superior de Educacao, 2019, p. 340. ISBN 978-972-8969-31-8 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
3.Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk
Felixová, Irena -- Holúbeková, Andrea -- Horváthová, Jarmila -- Jakabovičová, Johana -- Klimentová, Katarína -- Kováčiková, Elena -- Maďarová, Ľudmila -- Matušeková, Eva -- Rebičová, Zuzana -- Užáková, Mária -- Veselá, Katerina
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk. 12th ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 122 p. ISBN 978-80-552-1961-5.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.