Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Identification number: 1509
University e-mail: lubica.feriancova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Balková
Revitalizácia parku zariadenia pre seniorov v Santovke
April 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Balková
Revitalizácia plochy verejnej zelene vo vidieckom priestore
May 2014
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Peter Barta
VÝSKUM A PESTOVANIE RÝCHLORASTÚCICH DREVÍN (RRD) NA MENEJ KVALITNÝCH PôDACH HORNEJ NITRY
May 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Bartošová
Revitalizácia areálu nemocnice v Poprade
May 2014Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Bartošová
Revitalizácia nemocničného areálu v Poprade
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Terézia Bednáriková
Revitalizácia plochy verejnej zelene vo vidieckom priestore
May 2014
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Beňo
Návrhová štúdia vstupného areálu nemocnice Košice- Šaca
May 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Beňo
Revitalizácia areálu nemocnice
May 2013
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Beráková
Revitalizácia rekreačnej zóny na Urpíne v Banskej Bystrici
May 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Blašková
Rekreačno športové zázemie viedieckeho sídla, Dohňany
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Blašková
ZELEŇ OBYTNÉHO SÚBORU.
May 2012Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Terézia Brezániová
Krajinotvorba versus občianska iniciativa v Trnovom
April 2016
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbara Brezinová
Revitalizácia školského areálu v Nitre
May 2014Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Barbara Brezinová
Revitalizácia školského areálu v Nitre
May 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Brodanský
AREÁL VYHRADENEJ ZELENE (nemocničný).
May 2012
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Brodanský
Premena verejného priestoru na nové kultúrno-spoločenské centrum v Mojmírovciach
May 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Bugaj
Využitie dreva v objektoch záhradnej architektúry
May 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Butková, PhD.
Revitalizácia plôch zelene v centrálnej časti Hruboňova
May 2011Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Cíbiková
Historický park - obnova časti parku v Lednických Rovniach
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Csandová
Krajinársky park pre prímestskú rekreáciu
May 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Naďa Čamajová
Historický park - obnova časti parku v Turčianskej Štiavničke
December 2010
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Čerbová
Permakultúrne hospodárenie na farme - návrh areálu v Krupine
April 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Čerbová
Princípy permakultúrneho hospodárenia a návrh riešenia záhrady
May 2016
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Červeň
Revitalizácia plôch a údržba vegetačných prvkov v parku Továrniky
April 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Ďurica
Alternatívna plocha zelene v obytnom okrsku - strešná záhrada
April 2018Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Ďurica
Revitalizácia plochy verejnej zelene (kalvária)
May 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Felixová
Revitalizácia areálu nemocnice
May 2013
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Gáborová
MESTSKÝ (VIDIECKY) PARK.
May 2012Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Gáborová
Prepojenie sídiel zelenou líniou v úseku Varín - Krasńany
May 2014
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Gabrík
Moderná záhrada a jej pohľadové prepojenie interiéru s exteriérom
May 2016Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Garčárová
Pietna zeleň - vojenské cintoríny na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Gloneková
Revitalizácia školského areálu
May 2013Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Viktor Graus
Mestský park - návrh revitalizácie mestského parku v Banskej Bystrici
May 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daša Hamašová
Otvorené priestranstvá vo vidieckom sídle - Čabalovce
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Mária Hanzelová
Alternatívne plochy zelene v zastavanom území
April 2020
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Mária Hanzelová
Alternatívne spôsoby uplatnenia zelene - strešné a vertikálne záhrady
May 2018Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Harabová
Revitalizácia školského areálu v Pukanci
April 2017
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefánia Harmaňošová
Projekt obnovy historického parku v Snine
April 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Homporová
Vhodnosť substrátovej zložky pre pestovanie druhov rodu Sedum na extenzívnych strešných záhradách
May 2015
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Horváth
Alternatívne spôsoby uplatnenia zelene - strešné záhrady
May 2017Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Horváth
Moderné trendy v tvorbe súkromnej zelene
April 2019
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bibiána Hovancová
PRÍRODNÉ ZÁHRADY - uplatnenie permakultúry v záhradnej architektúre.
May 2012Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Alena Hroncová, PhD.
Moderné trendy - vplyv extenzívnej strešnej výsadby kvitnúcich bylín na sledované prostredie
May 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Denisa Hrubá
Premeny vidieckej krajiny
May 2018
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Denisa Hrubá
Premeny vidieckej krajiny
May 2019
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Jančovičová
Revitalizácia archeologického náleziska Sinte-Gitter v Landen, Belgicko
May 2014
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Kaničková
Uplatnenie permakultúrnych princípov pri revitalizácii záhrady pre seniorov
May 2017
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Kaničková
Záhrada zariadenia pre seniorov
April 2019
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zdenka Kelijová
Alternatívne spôsoby uplatnenia vegetácie na sídlisku
May 2011
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Klinčák
Historický park - obnova časti parku v Novej Vsi nad Žitavou
May 2013
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Branislav Klinčák
Objekt historickej zelene v Nitrianskom kraji - Nová Ves nad Žitavou
May 2011
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Kočišová
Sadovnícko-architektonické riešenie objektu materskej školy
May 2015
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Kozlová
Moderné trendy tvorby zelene na administratívno komerčných budovách
April 2018Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Kozlová
Moderné trendy v záhradnej a krajinnej architektúre.
May 2012
Displaying the final thesis
55.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Eva Kozlová
Záhrada umenia v Prešove
May 2015Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Patrícia Kubandová
Revitalizácia skládky luženca v Seredi
April 2018Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Kubandová
Strešné záhrady - spôsoby uplatnenia alternatívnych plôch zelene
May 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Kuťková
Revitalizácia plôch zelene na vidieku
April 2019
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Kuťková
Revitalizácia vybraných plôch zelene vo Velčiciach
May 2017
Displaying the final thesis
60.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Paulína Kútniková
Liptov - záhrada v krajine
April 2021Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Paulína Kútniková
Premeny vidieckej krajiny - termálne pramene, lokalita Kalameny
May 2019
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Bronislava Lamrichová
Revitalizácia zelenej infraštruktúry v sídle Teplička nad Váhom
May 2013
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Langer
Mestský park
May 2013Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Langer
Revitelizácia plôch verejnej zelene v obci Zohor
May 2015
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Katarína Macková
Revitalizácia plochy verejnej zelene Zvolen - Lánice
May 2014Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Mačičáková
Rekreačný areál Spišská Belá
April 2018
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Mačičáková
Revitalizácia plochy verejnej zelene v mestskom sídle
May 2016
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lea Marejková
Farba a jej použitie v záhradnej a krajinnej architektúre
May 2015Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lea Marejková
Vegetačné úpravy cesty I. triedy v Žiline
April 2018
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ketrin Markovičová
Nové trendy v stvárnení školských areálov -ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša v Šali
April 2018
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ketrin Markovičová
Sadovnícko-architektonické riešenie školského areálu v Šali
May 2016
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Matisová
Revitalizácia areálu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici
May 2011
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vanda Matuškovičová
Návrh vidieckeho parku - Veľký Kýr
April 2017
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Janka Melišková
Revitalizácia plochy verejnej zelene (mestský park)
May 2016
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Mária Miháliková, PhD.
Podmienky prostredia obchodno spoločenských priestorov z pohľadu záhradného architekta
June 2012
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Mihaľová
Sakrálna architektúra - súčasť vidieckeho prostredia
May 2013
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Nováková
Hodnotenie drevín a porastov v školskom areáli v Trnave
May 2011Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Hana Nováková
Moderné trendy v tvorbe školských areálov
May 2013Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Petényiová
Prírodná záhrada pre deti
April 2018Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Peťko
Vyhradená zeleň - revitalizácia školského areálu - Tekovská Breznica
May 2011Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Petríková
AREÁL PRE AGROTURISTICKÉ VYUŽITIE.
May 2012Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Magdaléna Piečová
Revitalizácia mestského parku v Hlohovci
June 2015Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Piečová
Revitalizácia mestského parku v Hlohovci
April 2017Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daria Poljovka
Alternatívne plochy zelene v mestskom prostredí
April 2020
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daria Poljovka
Alternatívne spôsoby uplatnenia zelene - strešné a vertikálne záhrady
May 2018
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Polončan
Návrh ekofarmy Socovce
May 2013Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Porubská
Permakultúra v záhradnej architektúre
May 2017
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Račková
Areál vyhradenej zelene (športový)
May 2012Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Rendošová
Premena školského areálu na plochu verejnej zelene v Novom meste nad Váhom
May 2011
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nikola Režná
Plochy zelene v obytnom okrsku
May 2017
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislava Rojková
Mestský park
May 2013
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Roth
Moderné trendy v tvorbe rodinných záhrad
May 2017
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Roth
"Reverzia" technického diela do krajiny
April 2019
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Rožko
AREÁL VYHRADENEJ ZELENE (školský).
May 2012
Displaying the final thesis
95.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martina Rzepielová
Mestské poľnohospodárstvo v podmienkach SR
October 2016
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Milota Sidorová, PhD.
Katalytický vplyv trhovísk na verejné priestranstvá
May 2013
Displaying the final thesis
97.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Runxin Si
Záhradná architektúra Cíny
May 2017Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Terézia Slotíková
Revitalizácia školského areálu
May 2013
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Slotíková
Uplatnenie teórie "zelenej infraštruktúry" v zastavanom území
May 2015
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Előd Somogyi
Záhrada rodinného domu
May 2011
Displaying the final thesis
101.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lucia Sršňová
Revitalizácia záhrady pri kaštieli Radvanských
April 2021
Displaying the final thesis
102.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Eva Staňová
Revitalizácia plochy verejnej zelene vo vidieckom priestore
May 2014
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Szatmáriová
Revitalizácia objektu historickej zelene Štrkovec pri Šoporni
May 2010
Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Šarinová
Revitalizácia parku v Továrnikoch
April 2017Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Šeršeň
Hodnotenie drevín a porastov pri vodnej nádrži v Stropkove
June 2013
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Šeršeň
Turčianske Ekocentrum ČOV Vrútky
April 2016
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Ševc
Areál vyhradenej zelene - Šarišský Štiavnik
May 2012
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Ševc
Návrh rekreačného areálu s kúpeľnou históriou v Šarišskom Štiavniku
May 2014
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Štefancová
KRAJINÁRSKE RIEŠENIE AREÁLU VODNEJ NÁDRŽE (BOHATÁ).
May 2012
Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Tináková
Revitalizácia centrálnej časti obce Lúčnica nad Žitavou
May 2016
Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Tináková
Revitalizácia plochy verejnej zelene v zastavanom území
May 2014
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Tomko
Rodinná záhrada z pohľadu záhradného architekta
May 2011Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Attila Tóth, PhD.
KRAJINÁRSKE ÚPRAVY VIDIECKEHO SÍDLA TVRDOŠOVCE.
May 2012
Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Attila Tóth, PhD.
Zelená infraštruktúra vidieckeho sídla a priľahlej krajiny
August 2015
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Daniel Uher
Možnosti uplatnenia golfových ihrísk na Slovensku
May 2016
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tereza Ujházyová
Zmeny vo vývoji uplatnených rastlín na experimentálnej strešnej záhrade
May 2015
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Zelinková
Premeny vidieckej krajiny
April 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress