Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Identification number: 1509
University e-mail: lubica.feriancova [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Projects
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Calvary in choiced rural settlements in region of Nitra
Bechera, Denis -- Feriancová, Ľubica -- Kuczman, Gabriel
Kalvárie vo vybraných vidieckych sídlach v Nitrianskom región = Calvary in choiced rural settlements in region of Nitra. In Sustainability - Environment - Safety 2019. Žilina: STRIX, 2019, p. 142--143. ISBN 978-80-89753-37-6 (brož.).
AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
2.Elements of small sacral architecture (SSA) in rural country in a cultural area of Požitavie
Kuczman, Gabriel -- Bechera, Denis -- Feriancová, Ľubica
Prvky drobnej sakrálnej architektúry (DSA) vo vidieckej krajine v kultúrnej oblasti Požitavie: Elements of small sacral architecture (SSA) in rural country in a cultural area of Požitavie. In Sustainability - Environment - Safety 2019. Žilina: STRIX, 2019, p. 142--143. ISBN 978-80-89753-37-6 (brož.).
AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2019
Details
3.
Enhancement of regional specificities in landscape architectural design in the Slovak countryside
Kuczman, Gabriel -- Feriancová, Ľubica
Podpora regionálných špecifík v krajinno-architektonickej tvorbe v podmienkach slovenského vidieka: Enhancement of regional specificities in landscape architectural design in the Slovak countryside. In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2019, p. 449--454. ISBN 978-80-210-9268-6.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Details
4.
Integration of the green infrastructure approach into landscape architecture design studio teaching
Tóth, Attila -- Feriancová, Ľubica
Integration of the green infrastructure approach into landscape architecture design studio teaching.  In Lessons from the past, visions for the future: Celebrating one hundred years of landscape architecture education in Europe. Ås : Norwegian University of Life Sciences. (2019), p. 82--83. ISBN 978-82-575-1642-0. URL: http://conference.eclas.org/wp-content/uploads/2019/08/ECLAS_UNISCAPE_Conference_2019_reader_ONLINE_full_size.pdf.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Details
5.Small sacral architecture in the commune Jarok
Štěpánková, Roberta -- Čibik, Miroslav -- Feriancová, Ľubica
Small sacral architecture in the commune Jarok.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 101--108. ISBN 978-80-552-2068-0. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019Details
6.
Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry
Feriancová, Ľubica -- Štěpánková, Roberta -- Mňahončáková, Erika
Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 85 p. ISBN 978-80-552-1966-0.
BABOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2019
Details
7.
Vegetačné štruktúry v mestských sídlach a ich integrované hodnotenie pre potreby ekosystémových služieb: VEGA 1/0044/17
Supuka, Ján -- Feriancová, Ľubica -- Moravčík, Ľuboš -- Halajová, Denisa -- Kuczman, Gabriel -- Šinka, Karol -- Uhrin, Peter -- Totkovič, Monika
Vegetačné štruktúry v mestských sídlach a ich integrované hodnotenie pre potreby ekosystémových služieb: VEGA 1/0044/17. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 13 p.
AGI
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.