Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Identifikačné číslo: 1510
Univerzitný e-mail: martina.fikselova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     Záverečná práca     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Využitie spektroskopických metód pri identifikácii prírodných zdrojov bioílogicky cenných látok a ich vybraných účinkov
Autor: doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Oponent 1:prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.
Oponent 3:doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie spektroskopických metód pri identifikácii prírodných zdrojov bioílogicky cenných látok a ich vybraných účinkov
Abstrakt:Cieľom práce bolo využiť dostupné spektroskopické metódy pre charakteristiku vzoriek mrkvy ako zdroja biologicky cenných farbív (karoténov), otestovanie schopnosti vybraných vzoriek (Tokajské víno, med) terminovať stabilný radikál DPPH a antioxidačnej aktivity vybraných vzoriek meranej voči ABTS katión radikálu ako aj charakterizovať rôzne vzorky medu z hľadiska obsahu flavonoidných a polyfenolických látok. Zistili sa značné rozdiely v obsahu karoténov medzi jednotlivými druhmi mrkvy, pričom minimálne množstvo karoténov sa stanovilo v žltej odrode. Tokajské vína sú výborným zdrojom antioxidačných látok, všetky sledované vzorky Tokajských vín preukázali účinnosť v eliminácii DPPH radikálu vyššiu ako 50 %. Najúčinnejšie v eliminácii radikálu DPPH boli vzorky Tokajských výberov 6-putňových ako aj Tokajskej výberovej esencie. Med rôzneho druhu je možné považovať za zaujímavý zdroj príjmu antioxidačných látok. Zo získaných výsledkov je však zrejmá variabilita schopnosti vzoriek medu terminovať stabilný voľný radikál DPPH. Ako antioxidačne najlepší sa prejavil pohánkový med, ako antioxidačne najslabšia vzorka bola oboma vybranými metódami (DPPH aj ABTS) vyhodnotená vzorka agátového medu. Silná pozitívna korelačná závislosť sa zistila medzi obsahom polyfenolov a flavonoidov rôznych vzoriek medov. Pozitívne závislosti boli zistené aj medzi antioxidačnou aktivitou meranou oboma metódami a obsahom polyfenolov a flavonoidov v sledovaných vzorkách medov.
Kľúčové slová:
biologicky cenné látky, karotény, antioxidanty, farbivá, med, Tokaj víno

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene