Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Identification number: 1512
University e-mail: marian.toth [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)
Chief official - Department of Finance (FEM)

     
     Final thesis
     
     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Adamčíková
Finančná analýza poľnohospodárskeho podniku so zameraním sa na analýzu ex-ante
April 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Alexandra Andrejovová
Nástroje na riadenie rizikovosti v poľnohospodárstve na Slovensku
May 2021Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Balázsyová
Riadenie úverového rizika v komerčnej banke
April 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Bégerová, MBA
Hodnotenie likvidity a platobnej schopnosti vybraného podnikateľského subjektu v priebehu roku
May 2012Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikola Beláková
Zhodnotenie vplyvu ekonomickej krízy na hospodárenie komerčných poisťovní v SR
April 2017
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viera Blahútová
Analýza produktov poľnohospodárskeho poistenia v Slovenskej republike
May 2017
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Blažek
Determinants of bank loans in Slovak agriculture
April 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Blažek
Effects of financial crisis on risk and profit of mutual funds
May 2015
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Bojňanský
Finančná analýza vybraného podniku
April 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Bors
Komparatívna analýza vybraných produktov financovania investícií.
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Alexandra Bosáková
Foreign echxange market and the effect of the financial crisis in 2008.
May 2020
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marcel Božík
Virtuálna mena Bitcoin a predikcia jeho hodnoty
April 2018Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Brichtová
Finančný a operatívny lízing ako zdroj financovania v Slovenskej republike
May 2019
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Cibulková
The European debt crisis -- reasons and consequences
April 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Terézia Čačková
Regionálne zmeny rentability a štruktúry poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku po roku 2004
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Terézia Čačková
Zhodnotenie hotovostných tokov v poľnohospodárskom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is submitted
DTWritten by (author): Bc. Peter Časnocha
Vývoj rizikovosti poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku
May 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Peter Časnocha
Zhodnotenie rentability fariem na Slovensku prostredníctvom analýzy ex-post
May 2018
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Červený
Zhodnotenie poskytovania úverov v poľnohospodárstve SR.
May 2017Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Čižmariková
Finančné nástroje navrhované Európskou komisiou a ich prínosy pre poľnohospodárske subjekty na Slovensku
May 2018Displaying the final thesis
21.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Nina Čunderlíková
Finančná analýza a benchmarking výkonnosti spoločnosti POSS-SLPC s.r.o.
May 2020
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Dafčík
Náklady na kapitál a optimálna kapitálová štruktúra v slovenskom poľnohospodárstve
May 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Dano
Zhodnotenie súčasných trendov a rizík vo finančnom sektore na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Dičérová
Finančná analýza vybraného podniku
April 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Ditteová
Vplyv ekonomickej a finančnej krízy na hospodárenie podniku
May 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Linda Dlhopolčeková
Leasing automobilov na slovenskom trhu a vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2011
Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Denisa Drábová
Development, purpose and main uses of cryptocurrencies.
May 2020
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Ďuračka
European stability mechanism and monetary policy
May 2015Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Ďuračka
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
May 2017Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Ďurica
Finančno-ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
April 2011
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Samuel Farský
Financial crisis and its impact on capital market
April 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Michaela Felegiová
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.
May 2021
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Silvia Fülöpová
Optimálna kapitálová štruktúra podniku
May 2019Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Dominik Funta
Vplyv zavedenia eura na Slovensku na kurzové riziko vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Vladimíra Galbavá
Zhodnotenie finančnej situácie podniku
May 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mariana Gálová
The impact of financial crisis on business loans Slovakia
April 2013
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Angelika Gombíková
Dotácie v rastlinnej a živočíšnej výrobe SR a ich vplyv na poskytovanie bankových úverov.
May 2018Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Haluzová
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
May 2018
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Barbora Haluzová
Differences in performance of farms in the North and South of the Slovak Republic
May 2020
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Hrabovský
Komoditný trh a jeho význam pre producentov komodít
May 2011Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Chmelo
Finančná analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku v rámci regiónu a odvetvia
April 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Slávka Chňapeková
Likvidácia poistných udalostí v neživotnom poistení v Allianz-Slovenskej poisťovni, a.s.
May 2011
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Chrastina
Nominal and Real Convergence of Slovak Republic in the Eurozone.
May 2016
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Igazová
Hodnotenie rizík finančných investícií v období krízy.
April 2013
Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Andrea Janíčeková
Nástroje kolektívneho investovania na Slovensku
May 2020
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Javůrek
Finančná analýza poľnohospodárskeho podniku so zameraním sa na analýzu ex ante
May 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Boris Jurík
Evaluating Slovak agriculture with respect to private equity investments.
May 2017
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Jurová
Systematické riziko v poľnohospodárstve SR.
May 2016
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Žaneta Jurová
Vývoj a formy poľnohospodárskeho poistenia ako nástroja na riadenie rizika
May 2014
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Knížová
Zhodnotenie bankových úverov v poľnohospodárstve SR
May 2014
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Kováčová
Vplyv krízy na úverové riziko komerčných bánk na Slovensku
May 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Krčmár
Creation, development and impact of common currency on economy in Euroarea
April 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Kredátusová
Finančno- ekonomická analýza vybraného podniku služieb
April 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kuna
Vplyv ekonomickej krízy na získavanie finančných zdrojov v poľnohospodárstve SR
May 2016
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lea Lenická
Subsidies in crop and livestock production in Slovakia and their impact on performance of farms
May 2018
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lea Lenická
Transmisný mechanizmus nástrojov menovej politiky ECB
May 2016
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Lenner
Bankové úvery v slovenskom poľnohospodárstve
May 2016Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marián Lenner
Optimal capital structure and cost of capital in Slovak agriculture
May 2014
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Lieskovská
Technical analysis of the stock market
May 2019Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Richard Lycius, MBA
Makroekonomické dopady kvantitatívneho uvoľňovania menovej politiky v Eurozóne
May 2019Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Magát
Vývoj základnej úrokovej sadzby ECB pod vplyvom krízy a jej vzťah k peňažnej mase
May 2015
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Linda Mankovecká
Monetary policy Instruments of FED and ECB during the crisis
April 2013Displaying the final thesis
63.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Lenka Masaryková
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
May 2019
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Mesárošová
Finančné a ekonomické aspekty poskytovania služieb v poľnohospodárstve SR
May 2017
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Michaličková
Differences in farm performance based on type of production in Slovakia
April 2017
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Michaličková
Measuring the Relation between Financial Market and Real Economy in Germany
May 2015
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Murcková
Finančné a nefinančné faktory ziskovosti v poľnohospodárstve SR.
May 2016
Displaying the final thesis
68.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Muzika
Forex Technical and Fundamental Analysis
May 2020
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Novosad
Možnosti hodnotenia rentability vlastného kapitálu vybraného súboru podnikov
May 2012
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Odzganová
Spoločná európska mena a jej dopad na medzinárodný obchod
May 2011
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ondrej Ondruška
Vplyv dotačnej politiky EÚ na vybraný poľnohospodársky subjekt na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tomáš Orolín
Diverzifikácia ako nástroj zmierňovania rizika v poľnohospodárstve
May 2019
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Pavleová
Effect of RDP 2007-2013 subsidies on performance of farms focused on agro-tourism
May 2018
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Pavleová
Trendy v poľnohospodárskych bankových úveroch a vkladoch na Slovensku
May 2016
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Perďoch
Determinants of bank loans in Slovak agriculture
April 2016
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Perďoch
Development of bank loans in agricultural sector in Slovakia
May 2014
Displaying the final thesis
77.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Pavel Pilka
Likvidácia poistných udalostí a jej vývojové trendy na slovenskom poistnom trhu
May 2013Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Porubanová
Hospodárska kríza a jej vplyv na poistný trh
April 2011
Displaying the final thesis
79.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Nikola Puterová
Financial Performance of Low-cost and Traditional Airlines
April 2020
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Reichová
Vplyv finančnej a ekonomickej krízy na nepriame financovanie na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Rimóciová
Differences in Farm performance based on legal form in Slovakia
May 2016
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Rosenbergová
Benchmarking ukazovateľov finančnej analýzy v poľnohospodárskom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Miriam Ručkayová
Postavenie maklérskych spoločností na poistnom trhu SR
May 2011
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Rybár
Financial Benchmarking of Slovak Agrarian sector
April 2014
Displaying the final thesis
85.
Final thesis is submitted
DTWritten by (author): Bc. Šimon Sako
Rentabilita a zadlženosť fariem z hľadiska typu produkcie na Slovensku
May 2020
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Sliacka
Správcovské spoločnosti ako subjekty kolektívneho investovania v SR a vplyv krízy na ich hospodárenie
May 2016Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Studený
Riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke
May 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tomáš Szombath
Regulation of bank loans for households in Slovakia
May 2020
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adam Šimurda
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in Slovakia
May 2021
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Špacírová
Vplyv nefinančných ukazovateľov na hospodárenie poľnohospodárskych podnikov v SR
April 2014
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Monika Špacírová
Zhodnotenie likvidity vybraného podnikateľského subjektu v poľnohospodárstve
May 2012
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Štítna
Komparácia finančných ukazovateľov priemyselného podniku a podniku služieb
April 2014
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Šugra
Nástroje menovej politky a ich vývoj v čase finančnej a dlhovej krízy v eurozóne.
April 2013Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Šušol
Zhodnotenie burzových obchodných systémov a ich vývojové tendencie
May 2017
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eva Toporcerová
Majetkové poistenie ako jedna z možností eliminácie rizika vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
April 2011
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Turanovičová
Vplyv ekonomickej krízy na získavanie finančných zdrojov podniku
April 2014
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Turasová
Vplyv SPP na zmierňovanie rizika v poľnohospodárstve
April 2019
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Aneta Vasiľová
Vplyv programovacieho obdobia 2007-2013 SPP na ekonomiku poľnohospodárskych subjektov na Slovensku
May 2017
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Víglaská
Bankové úvery a úverové štandardy v poľnohospodárstve na Slovensku
May 2018
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Žákovičová
Analýza zdrojov financovania poľnohospodárskych podnikov vo vybranom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Žákovičová
Optimalizácia nákladov na vlastný a cudzí kapitál v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress