Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Identifikačné číslo: 1512
Univerzitný e-mail: marian.toth [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)
Vedúci pracoviska - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Adamčíková
Finančná analýza poľnohospodárskeho podniku so zameraním sa na analýzu ex-ante
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Alexandra Andrejovová
Nástroje na riadenie rizikovosti v poľnohospodárstve na Slovensku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Balázsyová
Riadenie úverového rizika v komerčnej banke
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Bégerová, MBA
Hodnotenie likvidity a platobnej schopnosti vybraného podnikateľského subjektu v priebehu roku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Beláková
Zhodnotenie vplyvu ekonomickej krízy na hospodárenie komerčných poisťovní v SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viera Blahútová
Analýza produktov poľnohospodárskeho poistenia v Slovenskej republike
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Blažek
Determinants of bank loans in Slovak agriculture
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Blažek
Effects of financial crisis on risk and profit of mutual funds
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Bojňanský
Finančná analýza vybraného podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Richard Bors
Komparatívna analýza vybraných produktov financovania investícií.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Alexandra Bosáková
Foreign echxange market and the effect of the financial crisis in 2008.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Božík
Virtuálna mena Bitcoin a predikcia jeho hodnoty
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Brichtová
Finančný a operatívny lízing ako zdroj financovania v Slovenskej republike
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriama Cibulková
The European debt crisis -- reasons and consequences
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Terézia Čačková
Regionálne zmeny rentability a štruktúry poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku po roku 2004.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Terézia Čačková
Zhodnotenie hotovostných tokov v poľnohospodárskom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Peter Časnocha
Vývoj rizikovosti poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Časnocha
Zhodnotenie rentability fariem na Slovensku prostredníctvom analýzy ex-post
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Červený
Zhodnotenie poskytovania úverov v poľnohospodárstve SR.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Čižmariková
Finančné nástroje navrhované Európskou komisiou a ich prínosy pre poľnohospodárske subjekty na Slovensku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nina Čunderlíková
Financial analysis and performance benchmarking of POSS SLPC, LLC company
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Dafčík
Náklady na kapitál a optimálna kapitálová štruktúra v slovenskom poľnohospodárstve
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Dano
Zhodnotenie súčasných trendov a rizík vo finančnom sektore na Slovensku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Dičérová
Finančná analýza vybraného podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Diana Ditteová
Vplyv ekonomickej a finančnej krízy na hospodárenie podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Linda Dlhopolčeková
Leasing automobilov na slovenskom trhu a vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Denisa Drábová
Development, purpose and main uses of cryptocurrencies.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Ďuračka
European stability mechanism and monetary policy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Ďuračka
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Ďurica
Finančno-ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Samuel Farský
Financial crisis and its impact on capital market
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Michaela Felegiová
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Silvia Fülöpová
Optimálna kapitálová štruktúra podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Dominik Funta
Vplyv zavedenia eura na Slovensku na kurzové riziko vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimíra Galbavá
Zhodnotenie finančnej situácie podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mariana Gálová
The impact of financial crisis on business loans Slovakia
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Angelika Gombíková
Dotácie v rastlinnej a živočíšnej výrobe SR a ich vplyv na poskytovanie bankových úverov.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Haluzová
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Barbora Haluzová
Differences in performance of farms in the North and South of the Slovak Republic
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Hrabovský
Komoditný trh a jeho význam pre producentov komodít
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Chmelo
Finančná analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku v rámci regiónu a odvetvia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Slávka Chňapeková
Likvidácia poistných udalostí v neživotnom poistení v Allianz-Slovenskej poisťovni, a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Chrastina
Nominal and Real Convergence of Slovak Republic in the Eurozone.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Igazová
Hodnotenie rizík finančných investícií v období krízy.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Andrea Janíčeková
Nástroje kolektívneho investovania na Slovensku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Javůrek
Finančná analýza poľnohospodárskeho podniku so zameraním sa na analýzu ex ante
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Boris Jurík
Evaluating Slovak agriculture with respect to private equity investments.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Žaneta Jurová
Systematické riziko v poľnohospodárstve SR.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Žaneta Jurová
Vývoj a formy poľnohospodárskeho poistenia ako nástroja na riadenie rizika
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Knížová
Zhodnotenie bankových úverov v poľnohospodárstve SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Kováčová
Vplyv krízy na úverové riziko komerčných bánk na Slovensku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Krčmár
Creation, development and impact of common currency on economy in Euroarea
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslava Kredátusová
Finančno- ekonomická analýza vybraného podniku služieb
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kuna
Vplyv ekonomickej krízy na získavanie finančných zdrojov v poľnohospodárstve SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lea Lenická
Subsidies in crop and livestock production in Slovakia and their impact on performance of farms
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lea Lenická
Transmisný mechanizmus nástrojov menovej politiky ECB
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Lenner
Bankové úvery v slovenskom poľnohospodárstve
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Lenner
Optimal capital structure and cost of capital in Slovak agriculture
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Lieskovská
Technical analysis of the stock market
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Richard Lycius, MBA
Makroekonomické dopady kvantitatívneho uvoľňovania menovej politiky v Eurozóne
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Magát
Vývoj základnej úrokovej sadzby ECB pod vplyvom krízy a jej vzťah k peňažnej mase
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Linda Mankovecká
Monetary policy Instruments of FED and ECB during the crisis
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lenka Masaryková
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Mesárošová
Finančné a ekonomické aspekty poskytovania služieb v poľnohospodárstve SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Michaličková
Differences in farm performance based on type of production in Slovakia
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Michaličková
Measuring the Relation between Financial Market and Real Economy in Germany
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Murcková
Finančné a nefinančné faktory ziskovosti v poľnohospodárstve SR.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Muzika
Forex Technical and Fundamental Analysis
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Novosad
Možnosti hodnotenia rentability vlastného kapitálu vybraného súboru podnikov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Odzganová
Spoločná európska mena a jej dopad na medzinárodný obchod
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Ondruška
Vplyv dotačnej politiky EÚ na vybraný poľnohospodársky subjekt na Slovensku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tomáš Orolín
Diverzifikácia ako nástroj zmierňovania rizika v poľnohospodárstve
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Pavleová
Effect of RDP 2007-2013 subsidies on performance of farms focused on agro-tourism
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Pavleová
Trendy v poľnohospodárskych bankových úveroch a vkladoch na Slovensku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Perďoch
Determinants of bank loans in Slovak agriculture
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Perďoch
Development of bank loans in agricultural sector in Slovakia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Pavel Pilka
Likvidácia poistných udalostí a jej vývojové trendy na slovenskom poistnom trhu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Porubanová
Hospodárska kríza a jej vplyv na poistný trh
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Reichová
Vplyv finančnej a ekonomickej krízy na nepriame financovanie na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Rimóciová
Differences in Farm performance based on legal form in Slovakia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Rosenbergová
Benchmarking ukazovateľov finančnej analýzy v poľnohospodárskom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miriam Ručkayová
Postavenie maklérskych spoločností na poistnom trhu SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Rybár
Financial Benchmarking of Slovak Agrarian sector
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Šimon Sako
Rentabilita a zadlženosť fariem z hľadiska typu produkcie na Slovensku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Sliacka
Správcovské spoločnosti ako subjekty kolektívneho investovania v SR a vplyv krízy na ich hospodárenie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Studený
Riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tomáš Szombath
Regulation of bank loans for households in Slovakia
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adam Šimurda
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in Slovakia
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Špacírová
Vplyv nefinančných ukazovateľov na hospodárenie poľnohospodárskych podnikov v SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Špacírová
Zhodnotenie likvidity vybraného podnikateľského subjektu v poľnohospodárstve
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Štítna
Komparácia finančných ukazovateľov priemyselného podniku a podniku služieb
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Šugra
Nástroje menovej politky a ich vývoj v čase finančnej a dlhovej krízy v eurozóne.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Šušol
Zhodnotenie burzových obchodných systémov a ich vývojové tendencie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Toporcerová
Majetkové poistenie ako jedna z možností eliminácie rizika vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Turanovičová
Vplyv ekonomickej krízy na získavanie finančných zdrojov podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Turasová
Vplyv SPP na zmierňovanie rizika v poľnohospodárstve
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aneta Vasiľová
Vplyv programovacieho obdobia 2007-2013 SPP na ekonomiku poľnohospodárskych subjektov na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Víglaská
Bankové úvery a úverové štandardy v poľnohospodárstve na Slovensku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Žákovičová
Analýza zdrojov financovania poľnohospodárskych podnikov vo vybranom regióne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Žákovičová
Optimalizácia nákladov na vlastný a cudzí kapitál v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná