Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Viera Ducková, PhD.
Identifikačné číslo: 1513
Univerzitný e-mail: viera.duckova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Balenie potravín v modifikovanej atmosfére
Ducková, Viera
Balenie potravín v modifikovanej atmosfére. In: Balenie a označovanie potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. s. 134--160. ISBN 978-80-552-1947-9 (brož.).
BCKKapitoly v učebniciach a učebných textoch zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre každú kapitolu.2018Podrobnosti
2.Effect of added rape honey on chosen physicochemical and textural properties and antioxidant activity of yogurts during storage
Remeňová, Zuzana -- Čanigová, Margita -- Kročko, Miroslav -- Ducková, Viera
Effect of added rape honey on chosen physicochemical and textural properties and antioxidant activity of yogurts during storage. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 7, 2 (2018), s. 802--804. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
3.Effect of natural feed supplements on meat performance and meat quality of broiler chickens = Vplyv prírodných kŕmnych doplnkov na mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa brojlerových kurčiat
Haščík, Peter -- Trembecká, Lenka -- Bobko, Marek -- Čuboň, Juraj -- Tóth, Tomáš -- Ducková, Viera
Effect of natural feed supplements on meat performance and meat quality of broiler chickens = Vplyv prírodných kŕmnych doplnkov na mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa brojlerových kurčiat. 1. vyd. Český Těšín : 2 Theta, 2018. 146 s. ISBN 978-80-86380-97-1.
AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Podrobnosti
4.Evaluation of yoghurts with thyme, thyme essential oil and salt
Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav -- Kňazovická, Vladimíra -- Čanigová, Margita
Evaluation of yoghurts with thyme, thyme essential oil and salt. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 66, 2 (2018), s. 365--369.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
5.Hodnotenie jogurtov s prídavkom mliečnych bielkovín: Evaluation of yoghurts with addition of milk proteins
Ducková, Viera -- Krolevets, Tamara -- Kročko, Miroslav -- Čanigová, Margita -- Remeňová, Zuzana
Hodnotenie jogurtov s prídavkom mliečnych bielkovín: Evaluation of yoghurts with addition of milk proteins.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 107--110. ISBN 978-80-552-1813-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
6.Changes in chosen properties of soft cheeses with chilli pepper during storage
Čanigová, Margita -- Koločaiová, Veronika -- Remeňová, Zuzana -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav -- Nagyová, Ľudmila
Changes in chosen properties of soft cheeses with chilli pepper during storage. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 628--633. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
7.Konvenčné obalové prostriedky
Ducková, Viera
Konvenčné obalové prostriedky. In: Balenie a označovanie potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. s. 49--69. ISBN 978-80-552-1947-9 (brož.).
BCKKapitoly v učebniciach a učebných textoch zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre každú kapitolu.2018Podrobnosti
8.Kvalita kozieho mlieka od prvovýrobcu: The quality of goat´s milk from a primary producer
Čanigová, Margita -- Uhrinčaťová, Jana -- Remeňová, Zuzana -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav
Kvalita kozieho mlieka od prvovýrobcu: The quality of goat´s milk from a primary producer.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 103--106. ISBN 978-80-552-1813-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
9.Nové trendy v balení potravín
Ducková, Viera
Nové trendy v balení potravín. In: Balenie a označovanie potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. s. 101--134. ISBN 978-80-552-1947-9 (brož.).
BCKKapitoly v učebniciach a učebných textoch zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre každú kapitolu.2018Podrobnosti
10.Pollen can - testing of bee pollen fermentation in model conditions
Kňazovická, Vladimíra -- Mašková, Zuzana -- Vlková, E. -- Švejstil, Roman -- Salmonová, Hana -- Ivanišová, Eva -- Gažarová, Martina -- Gamráthová, Iveta -- Repková, Monika -- Tokár, Marián -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav -- Čanigová, Margita -- Kačániová, Miroslava
Pollen can - testing of bee pollen fermentation in model conditions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 7, 2 (2018), s. 805--810. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
11.Profil intramuskulárneho tuku jahňacieho mäsa plemen cigája a merino = Intramuscular fat profile of meat of lamb Cigaja and Merino breed
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Cviková, Petronela -- Hleba, Lukáš -- Bobko, Marek -- Kunová, Simona -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Tóth, Tomáš -- Ducková, Viera
Profil intramuskulárneho tuku jahňacieho mäsa plemen cigája a merino = Intramuscular fat profile of meat of lamb Cigaja and Merino breed. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 9, 2 (2018), s. 16--26. ISSN 1804-3836.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
12.Senzorické hodnotenie kvality špakačiek z vybraných obchodných reťazcov na Slovensku = Sensory evaluation of the "spekacky" quality obtained from selected retail chains in Slovakia
Kročko, Miroslav -- Solvesterová, Ivana -- Ducková, Viera -- Bobko, Marek -- Čanigová, Margita
Senzorické hodnotenie kvality špakačiek z vybraných obchodných reťazcov na Slovensku = Sensory evaluation of the "spekacky" quality obtained from selected retail chains in Slovakia. In Maso. 29, 4 (2018), s. 34--36. ISSN 1210-4086.
BDEOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
13.Senzorické hodnotenie kvality špakačiek získaných z obchodných reťazcov na Slovensku: Sensory quality assessment of "špekačky" obtained from retail chains in Slovakia
Kročko, Miroslav -- Solvesterová, Ivana -- Čanigová, Margita -- Ducková, Viera
Senzorické hodnotenie kvality špakačiek získaných z obchodných reťazcov na Slovensku: Sensory quality assessment of "špekačky" obtained from retail chains in Slovakia.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 150--153. ISBN 978-80-552-1813-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
14.Sladkosť v prirodzenej podobe
Kňazovická, Vladimíra -- Ducková, Viera -- Remeňová, Zuzana -- Čanigová, Margita -- Šedík, Peter -- Záhoráková, Lujza -- Chosraviová, Renáta
Sladkosť v prirodzenej podobe. In Včelár. 92, 9 (2018), s. 176--177. ISSN 0139-6064.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
15.Sledovanie obsahu laktoferínu v surovom kravskom mlieku: Monitoring of lactoferrin content in raw cow milk
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Zajác, Peter -- Kročko, Miroslav -- Remeňová, Zuzana
Sledovanie obsahu laktoferínu v surovom kravskom mlieku: Monitoring of lactoferrin content in raw cow milk.  In Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2018), s. 128--131. ISBN 978-80-7305-808-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
16.Sledovanie obsahu voľných mastných kyselín vo vzorkách surového kravského mlieka: Monitoring of free fatty acid content in samples of raw cow´s milk
Čanigová, Margita -- Ducková, Viera -- Zajác, Peter -- Remeňová, Zuzana -- Tkáčová, Jana
Sledovanie obsahu voľných mastných kyselín vo vzorkách surového kravského mlieka: Monitoring of free fatty acid content in samples of raw cow´s milk.  In Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2018), s. 98--101. ISBN 978-80-7305-808-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
17.Systémy balenia potravín
Ducková, Viera
Systémy balenia potravín. In: Balenie a označovanie potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. s. 160--170. ISBN 978-80-552-1947-9 (brož.).
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2018Podrobnosti
18.Vplyv degradačných metabolitov bielkovín na zdravie konzumenta = Effect of degradation protein metabolites on health comnsuption
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Cviková, Petronela -- Kročko, Miroslav -- Bobko, Marek -- Trembecká, Lenka -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Tóth, Tomáš -- Ducková, Viera
Vplyv degradačných metabolitov bielkovín na zdravie konzumenta = Effect of degradation protein metabolites on health comnsuption. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 9, 2 (2018), s. 8--15. ISSN 1804-3836.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
19.Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku =
Kročko, Michal -- Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku =. In Chemické listy. 112, 1 (2018), s. 38--42. ISSN 0009-2770.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
20.Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku = The effect of probiotic culture Lactobacillus casei and inulin on physic-chemical and sensory parameters of fermented meat product
Kročko, Miroslav -- Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku = The effect of probiotic culture Lactobacillus casei and inulin on physic-chemical and sensory parameters of fermented meat product. In Chemické listy. 112, 1 (2018), s. 38--42. ISSN 0009-2770.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.