Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Impact of nutritional supplements on birth weight newborns
Written by (author): Ing. Andrea Mikešová
Department: Department of Human Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Opponent:Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv doplnkov výživy na pôrodnú hmotnosť novorodencov.
Summary:Cieľom našej diplomovej práce bolo zhodnotiť, aký vplyv majú stravovacie návyky a užívanie doplnkov výživy v priebehu gravidity na pôrodnú hmotnosť novorodencov u respondentiek rozdelených do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili respondentky, ktoré užívali doplnky výživy a druhou skupinou boli ženy, ktoré neužívali doplnky výživy počas gravidity. Ďalej bolo našim cieľom zhodnotiť úroveň a kvalitu stravovania u sledovanej skupiny gravidných žien. Posudzovali sme množstvo a frekvenciu príjmu jednotlivých druhov potravín v súvislosti s racionálnou výživou a s ohľadom na aktuálny stav respondentiek, vyžadujúci dostatočný príjem biologicky hodnotnej stravy. Podľa stravovania tehotných žien následne analyzujeme zastúpenie jednotlivých nutrientov, ktoré preferujú. Na základe tohto hodnotenia posudzujeme, či užívanie doplnkov výživy má vplyv na pôrodnú hmotnosť novorodencov. V súvislosti s užívaním doplnkov výživy sa ženy obávajú, že užívanie suplementov bude mať vplyv na pôrodnú hmotnosť a dĺžku dieťaťa. Obava pôrodu veľkého dieťaťa po užívaní doplnkov stravy v gravidite je stále diskutovaná téma. Zo skupiny žien, ktoré užívali doplnky výživy počas gravidity uviedlo medzi najviac frekventovaný doplnok výživy polykomponentný Femibion 800, ktorý denne užívalo najviac 12 respondentiek (30,77 %). Na základe našich zistení konštatujeme, že užívanie doplnkov výživy počas gravidity nemá zásadný vplyv na konečnú hmotnosť novorodencov, nakoľko sme nezaznamenali v pozorovanom súbore výskyt hypertrofického novorodenca. Najviac novorodencov sa narodilo s pôrodnou hmotnosťou v rozpätí 2500 g - 4500 g a to u 37 žien (94,87 %), ktoré užívali doplnky a u 30 žien (96,76 %), ktoré neužívali doplnky výživy počas gravidity. V skupine respondentiek, ktoré užívali doplnky sme zaznamenali výskyt dvoch hypotrofických novorodencov a v druhej skupine žien, ktoré neužívali doplnky počas gravidity bol výskyt jedného hypotrofického novorodenca s hmotnosťou pod 2500 g. Výskyt malého počtu hypotrofických novorodencov z celého súboru, nepovažujeme za dôsledok užívania doplnkov výživy počas gravidity.
Key words:doplnky výživy, gravidita, racionálna výživa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited