Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv rizikových faktorov na vznik infarktu myokardu u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv rizikových faktorov na vznik infarktu myokardu u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo použitím dotazníkovej metódy zistiť, analyzovať a vyhodnotiť stravovacie zvyklosti, životný štýl a biochemické parametre pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra. Súbor pacientov pozostával zo 112 respondentov, ktorý tvorilo 79 mužov vo veku 25 -- 81 rokov a 33 žien vo veku 48 -- 90 rokov, pričom pacientom bola diagnostikovaná angina pectoris alebo prekonali infarkt myokardu. Zistili sme, že 44,6 % pacientov malo nadváhu a 51,8 % pacientov bolo obéznych. Z negatívnych rizikových faktorov nutričnej anamnézy sme zistili, že 47 % pacientov kozumovalo mäso 5 -- 7 krát týždenne, 68 % mužov a 61 % žien si vyberalo skôr tučnejšie mliečne výrobky, 30 % pacientov konzumovalo zeleninu max. 1 -- 3 krát týždenne, 35 % opýtaných konzumovalo sladkosti každý deň, aj napriek diagnostikovanému diabetes mellitus, u 58 % pacientov prevládala nadmerná konzumácia soli a u 67 % všetkých opýtaných bolo najčastejšou tepelnou úpravou mäsa vyprážanie. Z negatívnych faktorov životného štýlu bola zaznamenaná nízka a veľmi nízka pohybová aktivita u 73 % všetkých respondentov a pretrvávajúce fajčenie aj napriek chorobe u 44 % mužov. Analýzou bichemických parametrov sme zistili, že zvýšenú hladinu celkového cholesterolu má 37 % žien a 46 % mužov a čo sa týka glykémie, tak 49 % mužov a 39 % žien malo dokonca diabetes. Z práce teda vyplýva, že strava, životný štýl a hodnoty biochemických parametrov patria medzi významné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení a prevencia je najlepším riešením tohto problému.
Kľúčové slová:
cholesterol, rizikové faktory, kardiovaskulárne ochorenia, stravovanie, infarkt myokardu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene