Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Alternatívne spôsoby stravovania v súčasnosti
Autor: Ing. Kristína Gajdošová
Pracovisko: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívne spôsoby stravovania v súčasnosti
Abstrakt:Gajdošová Kristína: ,,Alternatívne spôsoby stravovania v súčasnosti. " (bakalárska práca) -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov : Katedra výživy ľudí -- vedúca bakalárskej práce : Ing. Jana Kopčeková, PhD. 2015, 57s. Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa s podstatou racionálnej stravy taktiež s rôznymi alternatívnymi spôsobmi stravovania a jednotlivými vplyvmi takéhoto stravovania na ľudský organizmus. Podrobnejšie sme popísali alternatívnu výživu, ku ktorej patrí vegetariánstvo, makrobiotika, delená strava, kyselinotvorná a zásadotvorná strava, ale aj nové trendy vo výžive, ku ktorým sme zaradili paleo diétu a diétu podľa krvných skupín. Každý alternatívny spôsob stravovania bol bližšie popísaný predovšetkým princípom, pozitívnymi a negatívnymi stránkami daného stravovania.
Kľúčové slová:racionálna strava, vegetariánstvo, alternatívne stravovanie, delená strava, makrobiotika, kyselinotvorná a zásadotvorná strava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene