Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
Absolvent
     
     Projekty
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Psychologické problémy obéznych detí
Autor: Ing. Soňa Matejíčková
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Psychologické problémy obéznych detí
Abstrakt:
MATEJÍČKOVÁ, Soňa: Psychologické problémy obéznych detí. [Bakalárska práca]. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí. -- Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2015. 33 s. Obezitu zaraďujeme medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce civilizačné ochorenia a nič nenaznačuje tomu, žeby jej rozvoj ustupoval. Závažnosť predstavujú s ňou súvisiace zdravotné problémy, pre ktoré je obezita v súčasnosti považovaná za celosvetovú epidémiu 21. storočia. Bakalárska práca je spracovaná na základe aktuálnych poznatkov, ktoré boli v dostupnej literatúre. Cieľom bakalárskej práce bolo popísať psychologické problémy obéznych detí. Definuje obezitu, diagnostiku obezity u detí, jej následky a komplikácie, šikanovanie týchto detí v školách svojimi rovesníkmi, spolužiakmi. Zamerali sme sa aj na časté chyby v nutričnej výchove detí a na jedlo a život rodiny. Práca tiež poukazuje na prevalenciu detí na Slovensku.
Kľúčové slová:
obezita, deti, výživa, jedlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene