Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

          
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Stravovacie zvyklosti pacientov s diabetes mellitus hospitalizovaných v kardiocentre Nitra.
Autor:
Ing. Katarína Chomová
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Stravovacie zvyklosti pacientov s diabetes mellitus hospitalizovaných v kardiocentre Nitra.
Abstrakt:
Výživa nás sprevádza počas celého života. Má vplyv nielen na zrod organizmu a jeho vývoj, ale rovnako aj na chorobnosť. Nevhodná životospráva, nesprávne stravovacie zvyklosti i fyzická inaktivita vplývajú v celosvetovom meradle na rozvoj mnohých civilizačných ochorení, medzi inými aj na rozvoj kardiovaskulárnych ochorení či diabetes mellitus. Cieľom diplomovej práce bolo monitorovanie stravovacích zvyklostí náhodne vybraných 95 pacientov s diagnózou diabetes mellitus hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra v období od mája 2013 do septembra toho istého roku. Uvedenú skupinu tvorili 36 žien a 59 mužov vo veku 25 -- 89 rokov. Prieskum zhodnotil osobnú anamnézu, nutričnú anamnézu a súčasne aj celkový charakter životosprávy respondentov. Výsledky prieskumu dokázali prítomnosť miernej nadváhy ako v kategórii mužov (81,36 %), tak aj v skupine žien (61,11 %). Prieskum poukázal na nedostatočný príjem hovädzieho mäsa, ktoré konzumuje len 22,22 % žien a 27,12 % mužov. Mlieko ako hodnotný zdroj bielkovín konzumuje pravidelne 88,89 % žien a 84,75 % mužov, pričom z výsledkov prieskumu vyplýva, že 30,5 % žien nekladie dôraz na výber mlieka mliečnych produktov podľa obsahu tuku. V mužskej kategórii si zhodne 25,42 % respondentov vyberá polotučné mlieko a mliečne výrobky a 25,42 % plnotučné. Prieskum vyzdvihuje, že žiadny z vybraných respondentov netrpí intoleranciou laktózy ani na alergiou na mliečne bielkoviny. Z tukov najviac respondentov ženského pohlavia (61,11 %) aj respondentov z kategórie mužov (64,41 %) preferuje používanie rastlinných tukov, konkrétne slnečnicového oleja. Úroveň fyzickej aktivity skúmaného súboru respondentov bola nízka, čo pravdepodobne súvisí aj s vekovou kategóriu. Pravidelnej telesnej aktivite sa venuje len 11,11 % žien a 16,34 % mužov. Z časti dotazníka týkajúcej sa životosprávy vyplýva, že až 86,11 % žien nefajčí, v kategórii mužov fajčí pravidelne viac ako 20 cigariet denne 57,31 % oslovených. Dôkladnou analýzou stravovacích zvyklostí a životného štýlu sme dospeli k záveru, že vybraná vzorka pacientov patrí v mnohých determinantoch vzniku ochorení srdca a ciev, ale aj diabetu k rizikovej. Je nevyhnutné zvýšiť edukáciu pacientov.
Kľúčové slová:kardiovaskulárne ochorenie, diabetes mellitus, rizikový faktor, výživa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene