Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
     
Výučba     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Význam ľanového a chia semena vo výžive ľudí
Autor: Ing. Viktória Králiková
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:Ing. Matej Brestenský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Význam ľanového a chia semena vo výžive ľudí
Abstrakt:
KRÁLIKOVÁ, Viktória: Význam ľanového a chia semena vo výžive ľudí. [Bakalárska práca]. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí. -- Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2015. 51 s. V súčasnej spoločnosti, trpiacej civilizačnými chorobami, kedy sa otázka zdravia prestáva spájať iba s pojmami medicína a lieky, čoraz viac ľudí skúma možnosti, ktoré boli dlho zabudnuté. Funkčné potraviny so zdravotne prospešnými účinkami tu existovali dávno pred liekmi, len nemali prisúdené toto pomenovanie. Dnes sa opäť zvyšuje záujem o vzácne rady z ľudového liečiteľstva, ktoré napriek modernej spoločnosti prežili a naďalej dokazujú, že zdravie treba hľadať najprv v prírode. Bakalárska práca pojednáva o význame dvoch olejno-semenných plodín, s navzájom podobnými účinkami, hoci každá pochádza z iného kúta Zeme. Ľan siaty (Linum usitatissimum L.) pochádza pôvodne z Európy a ako viacúčelová plodina mal v histórii mnoho spôsobov využitia. Pôvod Aztéckej šalvie (Salvia hispanica L.) naopak pochádza z Amerického kontinentu, kde blahodarné účinky semien chia objavili už staré civilizácie Mayov a Aztékov. Obe plodiny produkujú takmer zázračné semienka malej veľkosti ale o to väčšieho významu. Práca nás postupne sprevádza od histórie použitia týchto rastlín v ľudskej spoločnosti, cez botanickú a biologickú charakteristiku, technológiu pestovania až po súčasné využitie. Veľký dôraz kladie na chemické zloženie semien a možné pozitívne i negatívne účinky ich užívania. Výsledkom je zhodnotenie prínosu pre ľudské zdravie a ich vzájomné porovnanie z hľadiska významu vo výžive ľudí.
Kľúčové slová:ľan, semeno, Omega-3, vláknina, antioxidanty, zdravie, Aztécka šalvia, chia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene