Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     
     
Výučba
     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Analýza rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u ľudí hospitalizovaných v KARDIOCENTRE NITRA
Autor:
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Analýza rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u ľudí hospitalizovaných v KARDIOCENTRE NITRA
Abstrakt:
Kardiovaskulárne ochorenia v súčasnosti patria medzi najzávažnejšie a celosvetove najčastejšie ochorenie. Zaraďujú sa do skupiny chronických ochorení a do značnej miery sú preventabilné. Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení sa delia na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné. Až deväť z desiatich občanov Slovenska má minimálne jeden závažný rizikový faktor (väčšina má 2 až 3). V súbore 100 náhodne vybraných pacientov hospitalizovaných v KARDIOCENTRE NITRA, z ktorých 42 žien (42 %) a 58 mužov (58 %), sme hodnotili výskyt ovplyvniteľných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a vplyv stravovacích návykov. Zaznamenali sme vysokú prevalenciu rizikových faktorov, a to najmä nadhmotnosti a obezity, kedy BMI viac ako 25 malo až 88,10 % žien a 86,21 % mužov. Normálna váha bola zaznamenaná iba u 11,90 % žien a 13,79 % mužov. Hodnotu glykémie nalačno viac ako 6 mmol/l sme zaznamenali u 45,44% žien a 53,45 % u mužov. Hladina celkového cholesterolu bola zvýšená u 33,33 % žien a 17,24 % u mužov. Výskyt nízkej hladiny HDL cholesterolu bol u žien 30,95 % a u mužov 58,62 %. Hodnoty triacylglycerolov viac ako 1,7 mmol/l boli zistené 33,33 % u žien a 46,55 % u mužov. Zistili sme, že väčšina pacientov prijímala stravu 3-4x denne a to 69,05 % žien a 82,76 % mužov. Príjem stravy päť až viackrát denne udávalo len 26,19 % žien a 12,07 % mužov. Pri hodnotení nutričnej anamnézy sme zaznamenali častú konzumáciu mäsa, týždenne minimálne raz konzumuje 65,87 % žien a 76,44 % mužov. Ovocie a zelenina je každodennou stravou väčšiny pacientov, avšak len v porcií 2 kusy denne, čo je nepostačujúce. Medzi nutričné faktory, ktoré vykazujú koreláciu s výskytom kardiovaskulárnych ochorení patrí hlavne konzumácia nevhodne zvolených tukov s nadmerným zastúpením nasýtených mastných kyselín, nedostatok protektívnych látok, napr. nenasýtených mastných kyselín, vitamínov, vlákniny a antioxidantov. Kardiovaskulárna prevencia má byť celoživotnou snahou a väčší dôraz by sa mal prikladať behavoriálnym aspektom prevencie celoživotnému dodržiavaniu správneho životného štýlu. Je preto nutné zdôrazniť, že bez zmeny životného štýlu a bez zlepšenia kontroly hypertenzie, hyperlipoproteinémie a diabetu, nemožno očakávať zníženie úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby.
Kľúčové slová:
rizikové faktory, výživa, body mass index, kardiovaskulárne ochorenie, lipidový profil

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene