Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     Absolvent
     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Výživa a životný štýl v tehotenstve
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výživa a životný štýl v tehotenstve
Abstrakt:
RAJTAROVÁ, Lea: Výživa a životný štýl v tehotenstve. [Diplomová práca]. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí.- Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2015. 74 s. Výživa sa týka každého z nás po celý život. Má vplyv už na zrod organizmu a jeho vývoj, ale aj chorobnosť. Nevhodná životospráva, nesprávne stravovacie zvyklosti a fyzická inaktivita môžu do veľkej miery ovplyvniť život našich potomkov už pred ich narodením. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie stravovacích zvyklostí a životného štýlu náhodne vybraných 76 žien, ktorých deti nepresiahli prvý rok života. Prieskum zhodnotil osobnú anamnézu, nutričnú anamnézu a vybrané aspekty životného štýlu v tehotenstve. Výsledky prieskumu nepoukázali na žiadne výrazné nedostatky v stravovacích zvyklostiach respondentiek. Konzumácia mäsa bola dostatočná. 3-5 krát do týždňa mäso konzumovalo 57,9 % respondentiek. Preferovaným druhom až u 75 % respondentiek bolo chudé mäso. Mäso počas tehotenstva vôbec nekonzumovalo 1,3 % probandiek. Ryby boli konzumované nepravidelne u 69,7 % respondentiek. Konzumácia mlieka bola na postačujúcej úrovni, 40,8 % respondentiek konzumovalo viac ako 2 porcie denne. Zvýšiť by sa mal príjem zeleniny, pretože 69,7% uviedlo, že konzumovalo 1-2 porcie zeleniny denne a potravinová pyramída odporúča 3-5 porcií denne. Fajčenie, je závislosť, ktoré negatívne ovplyvňuje ako samotnú fajčiarku tak i plod. Z výskumu vyplynulo, že 2,6 % respondentiek fajčilo počas celého tehotenstva a 47,4 % bolo vystavených pasívnemu fajčeniu. Alkohol v tehotenstve nekonzumovalo 76, 3 % respondentiek a 69,7 % ani počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Zvýšiť by sa mohla fyzická aktivita v tehotenstve. Vo vybranej vzorke počas tehotenstva aspoň trikrát do týždňa cvičilo 17,1 % respondentiek, tak ako je odporúčané.
Kľúčové slová:
fajčenie, alkohol, fyzická aktivita, tehotenstvo, výživa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene