Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba          
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Problémy v stravovaní detí a mládeže
Autor: Ing. Veronika Bergendiová
Pracovisko: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Problémy v stravovaní detí a mládeže
Abstrakt:
BERGENDIOVÁ, Veronika: Problémy v stravovaní detí a mládeže. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita. Fakultra agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí. Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2016. 53 s. K zlepšeniu kvality života, k rozvoju zdravia aj pocitu pohodlia v našich životoch značnou mierou prispieva aj výživa a hlavne samotné spravovacie návyky konkrétne nás, v našej rodine alebo na mieste, v ktorom žijeme. Nepochybne najlepšie je osvojiť si správne stravovacie návyky už v detskom veku. Čo sa dieťa naučí doma, potom v škôlke či škole neskôr akoby našiel. Problémov v stravovaní všeobecne u ľudí, ale najmä u detí je v súčasnej dobe čoraz viac. Táto bakalárska práca sa zaoberá témou Problémy v stravovaní detí a mládeže. Cieľom práce je objasniť stravovanie detí a mládeže a najmä kde vzniká problém so stravou, či už v školských jedálňach alebo mimo nich. Je zameraná na stravovanie ako celku, charakterizuje vývoj potravinového správania a tiež odporúčané výživové dávky pre jednotlivé vekové skupiny detí. Popisuje aj význam stravovania, ale najviac sa venuje práve školskému stravovaniu, keďže stravovanie detí je umiestnené najmä v zariadeniach spoločného stravovania, ktorými sú hlavne školské jedálne. Práca ďalej rozoberá diferencované stravovanie od malých detí až po školskú mládež. Najväčšia časť však prislúcha práve strave školopovinných detí. V závere sme uviedli choroby, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu nesprávneho stravovania a tiež sme spomenuli najčastejšie chyby vo výžive mládeže, medzi ktoré sme zaradili hlavne obezitu či poruchy príjmu potravy, pri ktorých čoraz viac klesá vek ich vzniku.
Kľúčové slová:
chyby vo výžive mládeže, výživa detí, vývoj potravinového správania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene