Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     Absolvent
     
Výučba     Projekty     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Postavenie obilnín vo výžive ľudí
Autor:
Ing. Barbara Horná
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Postavenie obilnín vo výžive ľudí
Abstrakt:HORNÁ Barbara: Postavenie obilnín vo výžive ľudí. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Postavenie obilnín vo výžive ľudí je veľmi významné. Z histórie sa dozvedáme, že dejiny obilnín sú dlhé a vo všeobecnosti sa odvíjajú od dejín ľudskej spoločnosti. Môžeme sledovať ich premeny každým obdobím až po dnešné. Skúmame ich zmenu, zdravotné a tráviace problémy spôsobené obilninami už od priemyselnej revolúcie. Človek tisíce rokov konzumoval potravu, ktorej prevažnú časť tvorila rastlinná potrava s dobrým pomerom výživových látok. Vďaka jej jednoduchej prispôsobivosti podmienkam prostredia sa pestuje obilie skoro na celej zemeguli. Dostávame sa až do súčasnej doby a k ochoreniu celiakia. Ochorenie, ktoré je nevyliečiteľné a jedinou liečbou je dodržiavanie razantných dietetických opatrení pri bezlepkovej diéte. Predovšetkým riešime diagnostiku tejto choroby, jej formy, ktoré nemusia mať typické prejavy. Nové metódy a skúmania možností pri ochorení. Snažíme sa priblížiť liečbu, čiže bezlepkovú diétu, dopady ochorenia na zdravie, sociálny a psychický stav pacienta. Potraviny, ktoré pacient môže konzumovať, ako správne označovať potraviny s hraničným alebo žiadnym obsahom lepku. A aj to aká je prevencia pri diagnostikovaní celiakie , ale aj ako od detstva budovať obranyschopnosť.
Kľúčové slová:celiakia, obilniny, glutén, lepok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene