Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty               
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Podiel sacharidov na vzniku kardiovaskulárnych ochorení
Autor: Ing. Bianka Urbančíková
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Podiel sacharidov na vzniku kardiovaskulárnych ochorení
Abstrakt:URBANČÍKOVÁ Bianka: Podiel sacharidov na vzniku kardiovaskulárnych ochorení. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Bakalárska práca má kompilačný charakter a zaoberá sa zhromaždením najnovších poznatkov danej problematiky kardiovaskulárnych ochorení. Pozornosť sme preto venovali srdcu, sacharidom, vláknine a v neposlednej rade kardiovaskulárnym ochoreniam. Zamerali sme sa tiež na vplyv sacharidov na vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Podľa údajov Štatistického úradu SR a Národného centra pre zdravotnícke informácie v slovenskej populácii tiež dominujú kardiovaskulárne ochorenia, označované aj ako chronické neinfekčné ochorenia a v príčinách úmrtnosti tvoria viac ako 95 %. Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia žien i mužov nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe a preto je potrebné zisťovať o tomto ochorení stále nové poznatky a informácie. V tejto práci sme poukázali aj na faktory, ktoré vplývajú na kardiovaskulárne ochorenia. Jedným z hlavných faktorov je dodržiavanie správnej výživy, pestrosť stravy a dostatočné množstvo vlákniny, vitamínov, či iných prospešných látok. Dlhodobo nadmerný energetický príjem vo výžive a jeho nevyváženosť v zastúpení jednotlivých živín a ochranných faktorov vytvára rizikové podmienky vzhľadom na výskyt rôznych chorôb, najmä kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, obezity a cukrovky. Cukor je globálnou komoditou, spotrebúva sa všade po svete a keďže jeho výroba je veľmi nerovnomerná, medzinárodný obchod s ním je tiež globálnou záležitosťou. Pokiaľ prívod sacharidov neprekročí denné energetické optimum, nie je ich príjem škodlivý. Pri prekročení energetického optima sa sacharidy v metabolizme konvertujú na tuk, ktorý sa deponuje v tukových bunkách organizmu.
Kľúčové slová:
kardiovaskulárne ochorenia, sacharidy, srdce, vláknina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene